Proč třeba děti musí stát ve školní jídelně ve frontě v roušce, přičemž o pár chvil později ji při jídle mít nemusí? Znamená to, že ke stolu si „korona“ se školáky už nesedá? Samozřejmě, že ano, jenže děti by se s rouškou na ústech nenajedly. V takovém kontextu zní nařízení ohledně zákrytu úst žáků čekajících ve frontě na oběd ve společné jídelně přinejmenším úsměvně.

„Korona“ má své vymezené působiště i na úřadě. Podle předpokladu ministerstva zdravotnictví útočí jen na chodbách před obřadní místností, dovnitř se jí už nechce. Jak jinak si vysvětlit, že se svatebčané čekající na slavnostní akt v předsálí musí přidusit, přičemž pak při samotném aktu v obřadní síni může být tatáž skupina lidí naholo?

Prevence před jakkoliv vážnou nemocí být musí, o tom není pochyb. V případě Covid 19 jsou ale některá plošná nařízení přehnaná, místy dotažená až do podobných absurdit. Mezi lidmi to vyvolává spíše smích, než návod pro zamezení šíření nákazy.