S ohledem na předešlé senátní volby to není zase až tak překvapivé nízké číslo, které by se vymykalo. Důvodem neúčasti je obecně nízká prestiž, kterou má Senát ve vědomí lidí.

Ukázala to už řada průzkumů. Značná část obyvatel si totiž myslí, že Senát je zbytečnou institucí, takže ho přehlížejí.

Novým senátorem za Teplicko je primátor Hynek Hanza
Novým senátorem za Teplicko je primátor Hynek Hanza. Dokončí období za Kuberu

To je hlavní důvod. Ale jsou i vedlejší. Třeba, že řada voličů ani neznala kandidáty. Dítě jim nechodí na gymnázium, takže vůbec netuší, kdo je Zdeněk Bergman, který tu školu vede. Nebydlí v Teplicích, takže nevnímají Hynka Hanzu jako primátora okresního města.

Do Senátu prostě volí jen hrstka těch, kteří se zajímají o celostátní politiku a považují ho za nedílnou součást našeho státu.