Nadšení cestovatelů od pátečního rána chladí premiér, opakuje do médií už dříve vyřčené, že nás žádný stát k sobě stejně nepustí, u nás je nejbezpečněji, tak proč by měl někdo někam vůbec jezdit. A vláda se sousedními státy uvolnění hranic neřeší. Dokonce vidí pozitiva, zavřené hranice chápe jako možný lék na klinickou smrtí postižený cestovní ruch. „Bylo by fajn, kdyby naši lidé utráceli peníze doma a pomohli nastartovat ekonomiku,“ vyjádřil se předseda vlády.
 
Bylo by to fajn. Ale taky by bylo fajn ukázat lidem, že otevřené hranice a Listina základních práv a svobod nejsou něčím, co stojí na samém konci žebříčku priorit naší vlády.  Uzavřené hranice měly svůj smysl a byly jedním z nejúspěšnějších nástrojů, jak zamezit šíření nákazy. A jejich urychlené otevření bez dalších opatření by bylo skutečným rizikem.

Vláda ale musí mít na paměti, že je to bolavé opatření a přistupovat k němu s maximální pokorou. Na rozdíl od zavřených hospod a nepohodlných roušek na obličeji vzbuzuje tíseň a vyvolává vzpomínky. Na časy, kdy rozhodně nebylo líp.

Otevření hranic a možnost vycestovat nejsou žádná nadstavba našeho spokojeného žití, ale základ právního demokratického státu. A možná jeden výrok, který ukáže, že to premiér a jeho ministři chápou a ctí, udrží lidi v republice víc, než strašení novým kolem pandemie a vychvalování Lipna před mořem.