V samotném ústeckém okresu dopravní policie eviduje za toto období 1 164 nehod. Škody při nehodách v ústeckém okresu přesáhly 55 milionů korun.

Při uplatňování náhrady škody podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem má pojištěný řidič, byť třeba i jako viník dopravní nehody, právo uplatňovat svůj nárok na plnění u smluvní komerční pojišťovny, s níž uzavřel pojištění, tzv. povinné ručení.