KDY: pondělí až pátek 10-18 hodin
KDE: Regionální knihovna Teplice v Lípové ulici
ZA KOLIK: Zdarma

Vzdělávací kurzy, jako jsou Virtuální Univerzita třetího věku, Trénování paměti či kurzy cizích jazyků, stále probíhají za zpřísněných hygienických opatřeních respektive distanční formou. Všechny služby poskytuje knihovna v Lípové ulici a její pobočky (Prosetice, Řetenice, Šanov) v běžném režimu a v nezměněných výpůjčních dobách.  Knihovna prosí všechny čtenáře a návštěvníky, aby dodržovali pravidlo 3R, tedy zakrývání úst a nosu rouškou, dodržování bezpečných rozestupů a dezinfikování rukou.