KDY: Kdykoliv
KDE: Rybka Publishers
ZA KOLIK: cca 260 korun

Ukazuje novodobé hranice a bariéry, rozdělující společnosti: Evropu, USA, Izrael a Palestinu, Blízký východ, indický subkontinent, Čínu, Afriku či Spojené království. Objasňuje historické okolnosti, které ke vzniku novodobých zdí vedly. Věděli jste třeba, že polovina veškerých zdí, které rozdělují dnešní svět, vyrostla až po roce 2000? Knihu vydalo nakladatelství Rybka Publishers.