Rajchert byl šéftrenérem karatistického klubu Sport Union, působícího v Ústí nad Labem a v Lovosicích, který byl založen v roce 1989 jako Shotokan Klub Rajchert, což byla první soukromá škola karate v metropoli na Labi. Uznávaný instruktor byl trenérem karate I. třídy, a zároveň držitelem STV VII: DAN stylu Shotokan. Stal se také několikanásobným mistrem ČR v disciplíně kumite a vicemistrem světa kata ČSKF 2022, navíc působil jako rozhodčí s mezinárodní licencí, přičemž obdržel i odznak EKF za dvacetiletou činnost pro evropskou federaci karate jako rozhodčí.

Jeho smrt zarmoutila nejen stovky jeho svěřenců, ale také prakticky celou českou scénu tohoto sportu. "Nenahraditelná ztráta nejen pro všechny z nás, kdo jsme ho znali, ale i pro karate jako takové, protože to bylo jeho život," uvedla Česká unie bojových umění.

Ústecký rozhodčí a trenér Josef Rajchert se karate věnuje už od 18 let.
Karate mě oslovilo na celý život, říká oceněný Josef Rajchert

"Pepo, děkuji ti za čas, který jsi mi věnoval. Nejen, že jsem se určitě něco od tebe naučil, ale snad i předal dál," vyjádřil se například jeden z jeho bývalých žáků na sociálním profilu Českého svazu karate. "Ani já nedokážu popsat, co teď prožívám a jaký smutek cítím. Díky Tobě jsem našla odvahu vydat se na trenérskou cestu a všechny mé úspěchy jsou z obrovské časti Tvá zásluha. Nikdy mi nikdo nebyl větším vzorem, mentorem, ale hlavně přítelem. Díky, že jsi tu pro nás všechny byl," vyjádřila se další Rajchertova svěřenkyně, která se vydala na trenérskou dráhu.

Kondolence přicházely i z různých částí světa, mimo jiné ze Španělska, Polska, Anglie či Srbska. "Pan Rajchert tu zanechal nesmazatelnou stopu. Všichni závodníci mají krásné vzpomínky na závody, které pro nás pořádal. Byl vždy svůj," stojí v dalším komentáři.

Josef Rajchert vychoval za svůj život mnoho úspěšných karatistů, z ústecké scény mezi ně patří například bratři Drábkové. Stal se také držitelem VII. DANu, což je jeden z nejvyšších mistrovských stupňů.

CO JE DAN?
Systém stupňů v karate je rozdělen na žákovské (kyu) a mistrovské (DAN). Žákovské stupně začínají 8. kyu a sestupně pokračují až k 1. kyu (třetí hnědý pás). Mistrovské stupně odpovídají černému pásu a tvoří desetistupňovou řadu. Nižší stupně DAN patří cvičencům, kteří ovládli základy karate a mají vážný zájem o jeho dalším studiu. Teprve od 4. DANu je cvičenec považován za instruktora. 7. DAN je obvykle nejvyšší stupeň, kdy jeho nositel ještě aktivně cvičí či se dokonce účastní soutěží. Nejvyšší stupně (8. a vyšší DAN) nosí zpravidla zakladatelé stylů a škol, kteří karate mnohdy zasvětili celý svůj život. 10. DAN je vysoké čestné uznání vyhrazené několika největším osobnostem karate (fakticky pouze Japoncům). Každý stupeň (STV = stupeň technické vyspělosti) se uděluje na základě zkoušek, na které se adept průběžně připravuje a které sestávají z prokázání praktické znalosti základních technik (kihon), formy řízeného boje (kumite) a sestavy (kata). Na zkoušky se může přihlásit každý, je však vhodné respektovat doporučení trenéra, pod kterým cvičenec trénuje. Termín zkoušek je vyhlašován vždy minimálně 2x ročně a dostatečně dopředu. Poplatek za zkoušky se řídí směrnicemi Pražského svazu karate a interní směrnicí oddílu. Zkoušky se stávají platnými zápisem do průkazu. Udělený stupeň zůstává nositeli navždy, proto je vždy velkým závazkem pro jeho další cvičení.

zdroj: karateolymp.cz