„Vzhledem k pandemii covid-19 panovala dlouho nejistota, jestli vůbec bude možné akci uskutečnit. Kladné rozhodnutí nakonec všichni s nadšením uvítali,“ začíná vyprávění Ing. Jaromír Hanzlík, který vše naplánoval a organizačně zajistil.

Na vodu vyplulo 49 zkušených i začínajících vodáků. Nejmladší Vojtíšek měl teprve 3 roky, nejstarší Karel 84 let. Úctyhodné! „Sjeli jsme postupně Oravu, Dunajec, Váh a Hron. Absolvovali jsme i pěší tůry. Přálo nám počasí, štěstí jsme měli nejen na vodu, které bylo tak akorát, ale i na všechny lidi, kteří nám pomáhali. Každý večer jsme si zpívali při kytarách. Na závěr bylo posezení u táboráku, nad námi byl nasvícený Oravský hrad. To byl velký zážitek. Proběhlo jmenování nových háčků, kormidelníků i největšího Čochtana,“ líčí Hanzlík.

Ještě nyní má velezkušený duchcovský vodák v hlavě spoustu nezapomenutelných zážitků. „Úchvatný byl například pohled z řeky na Oravský hrad, který se tyčí na skále vysoko a kolmo nad řekou. Nebo Prosiecká dolina s překrásným kaňonem, který byl zakončený vodopádem.“