V poměrně krátké době byl mezi cvičnými fotbalovými hřišti FK Teplice a sportovní halou vybudován areál dvou pískových hřišť pro plážový volejbal a plážový tenis. Náklady na výstavbu nepřesáhly dva miliony korun. Zvýšené náklady vyvolaly přeložky inženýrských sítí (vodovodní řad, kabeláže), které byly vedeny prostorem dnešních hřišť. Taktéž náklady na vysoký plot kolem sportoviště zatížily konto výdajů. Výška plotu má bránit vzdálení se míčů z prostoru sportoviště, má chránit plochu a zařízení před vandaly. U kurtů je zřízen sprchový kout. Sociální zázemí pro sportovce bude v hale, v místě dnešních šaten u vstupu. Na tomto místě vzniknou šatny, sprchy, záchody. Zatím je vše na plánku, realita nenechá na sebe dlouho čekat.

Slavností zahájení provozu je plánováno na nedělní dopoledne v 9:30 hodin exhibiční ukázkou plážového tenisu, kterou předvede člen evropského parlamentu Kožušník s partnery. Po nich na hřiště nastoupí ženy k prvému turnaji volejbalového seriálu VOSA.

Podle informací ředitelství haly mohli zájemci po celý tento týden trénovat na hřištích, ověřovat funkčnost zařízení. Od příštího týdne si budou sportovci návštěvu kurtů již hradit.

František Šimon