Ve flyballu se utkávají dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných flyballových dráhách. Každá dráha se skládá ze čtyř stejných skokových překážek a flyballového boxu, který vystřeluje míček.

V Křemýži vyznavači tohoto psího i člověčího sportu měli své republikové mistrovství, v pořadí již šestnácté. Místo nákopů fotbalových míčů se tak vsí rozléhal štěkot psů všech ras. Celkem se představilo 15 nejlepších českých družstev. 

Mistrem republiky se stalo družstvo The Rebels Hardcore.