Z turnaje vzešel vítězně tým „Inter“ s hráči Karlem Jelenem, Karlem Kodešem a pořadatelem Janem Konečným.

Pořadatelé Jan Konečný a Alexandr Žák by rádi i touto cestou poděkovali účastníkům za hladký průběh turnaje a těší se za rok na shledanou.