Více si o zápase přečtěte v pondělním vydání Teplického deníku.