Jak probíhalo hledání místa pro očkovací centrum?
Přibližně v lednu, kdy se začalo více hovořit o možnostech a systému očkování a zřizování očkovacích míst, jsme v rámci pravidelného jednání kraje s obcemi avizovali, že bychom rádi měli velkokapacitní očkovací místo i v Teplicích. Důvod byl zřejmý – teplický okres má více než 120 tisíc obyvatel a Teplice jsou jeho centrem, chtěli jsme tak vybrat dobře dostupné místo s dostatečnou kapacitou míst na parkování, místo které by bylo kompletně bezbariérové a dostatečně prostorné tak, aby dokázalo pojmout i 1000 lidí na očkování denně. Hovořili jsme s Lázněmi Teplice, prověřovali dostupné prostory v Domu kultury i dalších příspěvkových organizací města.

Proč jste nakonec vybrali právě sportovní halu Na Stínadlech?
Zaměřovali jsme se na místo, které by bylo blízko i k nemocnici, to kvůli jednodušší dostupnosti pro lékaře i personál, který v očkovacím centru působit. Poté, co jsme měli možnost zhlédnout, jak je takové očkovací místo koncipováno z hlediska prostornosti, zvolili jsme po dohodě s ředitelem Sportarény Pavlem Tetřevem právě sportovní halu. Nejlépe vyhovuje ve všech směrech požadavkům na velkokapacitní očkovací místo. Navíc patří městu, tedy všechny kroky k vybudování centra lze rychle a efektivně koordinovat.

Co jiná místa, která jsou vhodná, ale nevlastní je město? Kolik by bylo zapotřebí investovat do pronájmu? Nebo do výstavby očkovacího centra na holé pláni? Mě napadá třeba Unico, bezbariérová je Olympie…
Konzultovali jsme nároky na prostory s krajem, v rámci vedení města a s kolegy z krizového štábu. Městskou sportovní halu považujeme za nejvhodnější díky několika faktorům. Díky poloze - je prakticky v centru města a nedaleko od nemocnice; díky prostornosti - prostory pro očkování, bezpečný příchod, odchod, dostatečnému zázemí; splňuje podmínky pro bezbariérovost či dostatečnou kapacitu parkování. Pokud by se očkovací centrum budovalo někde na „holé pláni“, museli bychom řešit další věci, které v hale jsme schopni zajistit – bezpečnost objektu, skladování vakcín a prostory zázemí, přívody energií, vody, data atd. Finanční nároky na vybudování očkovacího centra na nějakém místě by s sebou neslo další dodatečné náklady. A pokud by bylo koncipováno jako venkovní „stanové“ centrum, tak by tam byl faktor povětrnostních podmínek atd. V městské hale jde o jednoduché řešení do existující infrastruktury, kdy se pouze zakryl povrch haly. Nyní jsme připraveni na instalaci mobiliáře pro očkování. S volbou sportovní haly, či jiného sportoviště nebo prostor v majetku města koneckonců nepřicházejí Teplice jako první, je to tak i v jiných městech u nás v zahraničí.

Je vůbec potřeba velkokapacitní očkovací centrum? Nepokryjí očkování obvodní lékaři, nemocnice? Bílina údajně zvládne 30 tisíc lidí za měsíc. Opravdu očekáváte, že hala bude naplno využita, že by nebyla jiná možnost?
Velkokapacitní očkovací centrum je potřeba, aby bylo možno naočkovat co nejvíce lidí v krátkém čase, aby se díky tomu podařilo výrazně posunout v rámci pandemie a mohli jsme se co nejdříve vrátit do normálního režimu. Předpokládáme, že zásadní roli sehraje velkokapacitní očkovací místo právě v té době, kdy se přísun vakcín výrazně zvýší. Díky dostatečné kapacitě personální i prostorové bude možno naočkovat výrazně více lidí v krátkém čase.
Určitě bude důležité také zapojení obvodních lékařů. V předběžných domluvách s nimi počítáme i do velkokapacitního očkovacího centra. Očekáváme tedy, že jakmile dorazí větší objem vakcín do České republiky, tak jak je avizováno, bude snaha co nejvíce očkovat na všech frontách. Velkokapacitní očkovací centrum v Teplicích bude přesně k tomuto účelu uzpůsobeno a připraveno.

Proč jste halu zabrali s předstihem?
V tuto chvíli je zásadní, aby centrum bylo připravené, protože budovat ho až podle toho, že přišly dostatečné dávky, by bylo pozdě. Považujeme za důležité být připraveni na rychlé očkování ve vysokých počtech. Opakovaně toto diskutujeme s krajem, s Nemocnicí Teplice a opravdu očekáváme, že lidé se budou chtít nechat ve větší míře očkovat, protože je to patrně jediné východisko ze současné neutěšené situace. Všichni si přejeme žít již trochu normálně. 

Kolik lidí počítáte proočkovat v očkovacím centru na Stínadlech?
Očkovací centrum ve sportovní hale bude připraveno naočkovat kolem 800 lidí denně. A podle předpokladů (i požadavků od kraje) by mělo fungovat od dubna do června tohoto roku.

Od kdy chcete očkovat? Od EU je příslib zvýšení dodávky vakcín v půlce dubna. Co když, jako už několikrát, selže?
Očkovací centrum bude připraveno na začátku dubna a troufám si říci, že od 15. dubna budeme bezpečně připraveni rozjet plnohodnotný provoz centra, samozřejmě za předpokladu, že bude dostatek vakcín. Pokud by bylo vakcín méně, tak aby se naplnila maximální kapacita centra, převezme z počátku toto centrum úlohu očkovacího místa, které se z nemocnice přesune právě do haly, kde jsou oproti nemocničním lepší podmínky i pro očkování v objemu 200 naočkovaných lidí denně. 

Kdo vlastně bude tvořit personál očkovacího centra, kolik lidí bude zapotřebí?
Personál centra budou tvořit zaměstnanci Krajské zdravotní – sestry a lékaři, pracovníci magistrátu a našich příspěvkových organizací, dobrovolní hasiči, městští policisté a řada dobrovolníku, kteří nabídli svoji pomoc. Konkrétní počty lidí na zajištění každodenního provozu ještě budeme řešit s nemocnicí, nicméně předpoklad je cca kolem 20 osob denně. S využitím ubytovny v tuto chvíli nepočítáme.

Halu má jako domov několik sportovních klubů. Některé avizují, že není problém, když nyní bude hala sloučit jako očkovací centrum, využití vnitřního sportoviště je stejně zakázáno, ale obávají se, že očkování bude zasahovat i do další sezony, tedy do podzimu.
Nacházím se v bezprecedentní době, v situaci, kdy jsou naše životy omezeny naprosto zásadním způsobem. V tuto chvíli nemůže sportovat ve vnitřních prostorech nikdo, jen profesionálové. Výrazná omezení jsou zde prakticky přes rok, nelze dost dobře předvídat, jaká situace konkrétně v oblasti sportu bude na začátku školního roku. Naším cílem je co nejrychleji proočkovat co nejvíce lidí v našem okrese tak, aby co nejdříve očkovací centrum splnilo svoji úlohu a mohlo být zrušeno, aby byl obnovený běžný provoz haly. Všichni pevně věříme, že se podaří udělat maximum, že centrum bude fungovat po dobu, kterou odborníci z krajské zdravotní určili jako zásadní (duben – červen) a v létě bude možno konat kempy, přípravy a ostatní podobné sportovní akce. Bez proočkování se ale nikam neposuneme. Uděláme maximum pro to, aby centrum splnilo svůj účel a mohl se život vrátit k normálu.

Budou nějaké kompenzace ze strany provozovatele, čili města směrem ke klubům? Náhradní sportoviště, mimořádné jednorázové příspěvky atd.?
Město Teplice v této těžké době nerezignovalo na podporu sportu. Proto i v situaci, kdy v řadě obcí omezují i běžné služby občanům kvůli tíživé finanční situaci, my nebudeme omezovat nic. Dokonce počítáme s příspěvkem sportujícím dětem a mládeži, tak jako tomu bylo i v minulých letech. Toto je důležité zdůraznit. Město se snaží v rámci podpory sportu obsáhnout co nejširší skupinu sportovců, proto je rozpočet do sportu jeden z nejvyšších v kraji. Celoročně jde podpora sportujícím dětem a mládeži, ale přispíváme i na nejrůznější sportovní akce, podporujeme sportovní kluby i jednotlivce.

Jak velká ta podpora je?
Budu ji ilustrovat i na konkrétním čísle. Pro rok 2021 je rozpočet na podporu sportu více jak 28 milionů korun. A to i v této krizové době. Výši „dotace na hlavu“ budeme ještě diskutovat s kolegy – nicméně s ní jednoznačně počítáme i v letošním roce.

Zmínili jsme sportující profesionály. Hale je domovem klubu Svarog FC Teplice, který se kvůli očkovacímu centru musí z haly vystěhovat. Dosáhne i Svarog na nějakou kompenzaci? Prezident klubu Michail Žák hovoří o 100 tisících korun na cestování, pořadatelskou službu atd.
Je mi velice líto problémů, které aktuálně musí řešit futsalisté Svarogu, nicméně je důležité uvědomit si jednu důležitou věc. Opravdu se nacházíme v době, kdy opravdu více než kdy jindy hrajeme o čas – o zdraví lidí (nejen) v našem okrese. To je pro mě naprosto primární, a pokud můžeme přispět k záchraně lidských životů a ochraně zdraví tím, že vytvoříme vhodné podmínky pro rychlé a kapacitní očkování, tak je to ta největší priorita. Celou situaci se stěhováním řešil s vedením Svarogu ředitel Sportarény už v únoru tohoto roku a pravidelně sportovní klub informoval o vyvíjející se situaci. Klubu jsme navrhli kompenzaci nákladů na cestování.

Pan Žák se dokonce nechal slyšet, že pravděpodobně Svarog opustí město Teplice, protože zde dlouhodobě necítí podporu ze strany města. Jaký na to má názor a jaký pro vás byl a je Svarog sportovní reprezentant města? Byla mu umožnována nějaká speciální podpora - jako reprezentantovi města, který byl šestkrát ve finále nejvyšší soutěže?
Jak jsem již uvedl, podpora města do sportu je skutečně vysoká a snažíme se zasáhnout co nejširší okruh sportovců, především pak dětí a mládeže – to je priorita. Děti a mládež musí mít podmínky pro sportování, ty se za město snažíme vytvářet. Co se týče Svarogu, určitě si vážím toho, jakým způsobem reprezentují město, nicméně je potřeba si uvědomit, že hlavní podpora musí jít do sportování dětí a mládeže, kterou bohužel Svarog v našem městě nevychovává. Ale není problém se s vedením Svarogu potkat a probrat záměry a další možnosti.

Do Sportarény patří také Zimák. Omezí očkovací centrum jeho provoz? Nemusí se bát hokejisté a krasobruslaři komplikací při plánovaných soustředěních, při trénincích?
V tuto chvíli zatím neumím říci, zda by mohlo k omezení provozu Zimáku dojít. Jak jsem již uváděl, uděláme maximum pro to, aby bylo co nejrychleji naočkováno co nejvíce lidí a spustil se provoz sportovní haly. Doufejme, že k omezení provozu Zimáku nedojde a pokud ano, tak jen naprosto minimálně, a to spíš ve směru organizace vstupů a východů ze Zimáku.

Počítáte v případě restartu sportu i ve vnitřních sportovištích s tím, že by led bylo možné udělat třeba již v červnu, aby hokejisté a krasobruslařky mohli dohánět to, co zmeškali?
Pevně věřím tomu, že jakmile to umožní epidemiologické podmínky a bude již po nutné technické pauze na Zimáku (po rozpuštění a znovu vytvoření ledu), spustíme jeho provoz bez zbytečných odkladů. Koneckonců i teď udržovala Sportaréna do poslední možné chvíle led.

Budete po restartu pomáhat sportovním klubům a sportovcům? Nemusí se bát zdražení pronájmu haly, zdražení ledu?
Je patrné, že bude potřeba zohlednit období pandemie a najít vhodné cesty, jak sport v Teplicích znova nastartovat – to platí i pro další oblasti našeho života, kulturu, podnikání, cestovní ruch, restaurace. Budeme se snažit vytvořit takové podmínky za město, aby se lidé na Teplicku mohli vrátit zpět do normálního života. Některé kroky už činíme – odpouštění nájmů podnikatelům, podpora kultury, podpora sportu. Koneckonců tu současnou složitou pandemickou situaci jsme řešili i loni. I tehdy jsme se to pokusili zohlednit v nejrůznějších úlevách a podporách od města.