Pravidla discgolfu jsou podobná klasickému golfu - z výhoziště se hodí první hod a pokračuje se od místa dopadu disku až do doby, kdy se podaří vhodit disk do koše s řetězy.

Hra dvojic je specifická v tom, že jsou možné tři alternativy způsobu hraní. V tomto turnaji se všechny způsoby postupně odehrály. První kolo se hrálo ve způsobu ALTERNATE SHOT, kdy se hráči dvojice pravidelně střídají v hodech. Druhé kolo ve způsobu WORST SHOT, kdy oba hráči hodí diskem z výhoziště, resp. místa dopadu předchozího hodu, a soupeř jim určí od jakého disku budou pokračovat … Samozřejmě jim určí horší umístění disku. Třetí kolo se odehrálo opět ve způsobu ALTERNATE SHOT. Čtvrté, poslední kolo se hrálo ve způsobu BEST SHOT, kdy si hráči dvojice sami určí disk, od kterého budou házet … Logicky je to ten daleko lepší.

Za přijatelného počasí hráči ve skupinkách rotovali po hřišti, snažili se vybrat co nejlepší disky (existuje více druhů) a hodit co nejlépe, což ne vždy se podaří. Tu disk zastavila větev nebo přímo kmen stromu… a že jich jev Duchcově dost. Trestáno je, když disk dolétna do zakázaného prostoru, ale i pokud nedolétne do toho bezpečného.

Pavel Votický v akci.
Discgolf je úžasný tím, že ho může hrát každý, říká Votický, který mu propadl

V kategorii MA1 (výkonnostně lepší) vyhrála dvojice mladíků Jan Vlček - Jakub Vlček, kteří naházeli o deset hodů méně, než je par hřiště (počet hodů, kterými by se mělo hřiště zdolat). Na druhém místě skončila dvojice Ladis Dragoun - Marcela Tomášů a na třetím místě dvojice Vít Tišer - Honza Anděl, která měla stejný počet hodů, o jeden horší, než dvojice na prvním místě, a rozhodl rozhoz.

Ve druhé kategorii (výkonnostně horší) vyhrála dvojice Lenka Vlčková - Matěj Vlček, která naházel o jeden hod více, než je par hřiště. O dva hody více naházela dvojice Petr Škvarček - Roman Sieber a skončila na druhém místě. O další tři hody více naházela dvojice Michal Tyl - Klárka Miková a skončila třetí.

Turnaj, pod vedením pánů Pepa Otta - Vít Dupák (mimochodem, hráli také a v kategorii MA1 skončili šestí) se zdárně dokončil. Diplomy, speciální medaile a věcné ceny rozdány. Zkuste discgolf také, trénujte a přihlaste se do dalšího turnaje … Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Autor: Míra