Pobyt nebyl dětskou rekreací, ale proměnil se v každodenní tréninkový cyklus. Oblast kolem městečka Žihle, ležící na severu Plzeňského kraje, známá povodím řeky Střely a houbařským rájem v okolních lesích, nebyla vedením oddílu Tepličanů pro soustředění náhodně. Motivací ve výběru zmiňovaného místa byla známost skutečnosti, že v okolních terénech se v roce 1991 konalo Mistrovství světa v orientačním běhu. Tepličtí běžci byli ubytováni v příjemném prostředí školy v přírodě. Měli k dispozici učebny, hřiště a veškeré tělovýchovné zařízení školy. Jen počasí jim příliš nepřálo. Zabránilo využívat koupaliště ve školním areálu.

Přípravu vedli zkušení běžci

Každodenní náplní přípravy mladých talentů Lokomotivy bylo zdokonalování se v dovednostech, které jsou pro orientační běžce nezbytné: čtení mapy a její srovnávání s terénem, určování vlastního postavení, odhad vzdáleností a ověřování si znalostí v závodech. Frekventanti měli dostatek mapového materiálu, který jim připravili oddíloví kartografové ještě v Teplicích. Trasy tréninkových závodů byly vedeny mírně zvlněným terénem, plným kamenů, různě vysokého porostu, komunikací, vodotečí, nově vzniklých pasek a mýtin. Tréninky vedli pánové Žejdlík, Eiselt, Bílý, zkušení běžci oddílu. Do stavby cvičných tratí vhodně zapojili juniory, kteří by jednou měli v tomto druhu prací nastoupit na jejich místa. Výsledky každodenních závodů na krátkých, dlouhých i klasických tratích s vyznačenými kontrolami na mapách, závodů bez vyznačených kontrol, kdy běžci postupovali od kontroly ke kontrole podle azimutů, noční závod, odhady vzdáleností a další činnosti, nezbytné pro úspěšnost v tomto druhu sportu, byly instruktory a trenéry hodnoceny. V závěru oddílového soustředění byli vyhodnoceni jeho nejúspěšnější účastníci.

Vyhlásili vítěze soustředění

Nejúspěšnějším abolventem celého soustředění v Postkách u Žihle se stal Vojtěch Škara. Byl vyhlášen vítězem před Lukášem Húskou na druhém a Janem Eiseltem na třetím místě. Večery trávila mládež na školních sportovištích. Příjemnou atmosféru pobytu dokreslil táborák s nezbytným opékáním uzenin. Vedoucí soustřední byli s tréninkovým nasazením mladých běžců spokojeni. Nejenže naběhali desítky kilometrů, zlepšili se v orientaci, ale vzájemně se sblížili. V závěru prázdnin čeká běžce pobyt ve Vysokých Tatrách se záměrem zvýšit tělesnou kondici.