„Celkem se počítá s výstavbou 10 – 12 jednotek, ČEZ se chce zapojit formou výstavby alespoň jedné z nich na území ČR. Jejich uvedení do provozu je plánováno v období let 2012 – 2015. Tyto jednotky by měly sloužit především pro ověření praktického fungování nejnovějších nízkoemisních technologií a s jejich nasazením jsou spojeny značné náklady. Širší komerční aplikace těchto technologií je očekávána po roce 2020,“ naznačuje Ivo Měšťánek, manažer komunikace ČEZ.
„Naším nejbližším cílem je obnova stávajících a výstavba nových zdrojů, spojená především se zvyšováním jejich účinnosti.
Střednědobým cílem je mít v rámci ČEZ alespoň jednu demonstrační jednotku technologie CCS při existující elektrárně či u zcela nového zdroje,“ řekl Jiří Feist, ředitel Úseku rozvoje ČEZ.
„Zvažujeme i možnosti zapojení do dalších potenciálních projektů demonstračních jednotek v zahraničí v rámci mezinárodní či bilaterální spolupráce,“ dodal.
Potenciální výhodou je velký instalovaný výkon (přibližně 660 MW) a vysoká čistá účinnost elektrárny (přes 42 %, bez oddělování a ukládání CO2).
Projekt by navazoval na tradici výroby energie v regionu a přinesl by do regionu projekt evropského významu.
Možné nevýhody vyplývají z případných prostorových omezení, umístění zdroje a skutečných možností ukládání CO2.
“V severních Čechách připadá v úvahu hlavně lokalita Elektrárny Ledvice, kde se plánuje výstavba nového hnědouhelného bloku o výkonu 660 MW. Další variantou je lokalita Elektrárny Počerady. Zde ovšem bude záležet na vyřešení otázky ohledně dodávky uhlí, aby zde mohl vyrůst rovněž nový 660 MW blok, jak je plánováno,“ uvedl Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.