Třetím vážným problémem byl až donedávna také nedostatek volných pracovních míst. „Za poslední dva roky se to však již začalo obracet k lepšímu. Problémy s kvalifikací a dlouhodobou evidencí však přetrvávají. Naopak se stále prohlubují,“ uvedl Tomáš Raichl, mluvčí teplického úřadu práce.
Počet uchazečů se základním vzděláním již přesáhl hranici 50 %. „S tímto podílem jsme po okrese Sokolov na druhém místě ze všech 77 úřadů práce,“ dodává Raichl.
Velkým mínusem dlouhodobě nezaměstnaných je, že dlouhodobou evidencí pomalu ztrácejí svou kvalifikaci, pracovní návyky a nemají jasný režim dne. I když třeba mají tito lidé zájem pracovat a najdou si zaměstnání, bývá pro ně problémemem si jej udržet. Přechod z nezaměstnanosti a zapojení do pracovního režimu mnozí totiž nezvládají.