„Hlavním cílem generální opravy je výměna celého turbosoustrojí z důvodu jeho dožití. Výměna zároveň přinese zvýšení maximálního teplárenského výkonu bloku. V praxi to znamená, že turbína z roku 1968 bude nahrazena novou teplárenskou turbínou o výkonu 110 MW. Dosáhne se tím zvýšení regulačního rozsahu bloku při teplárenském provozu. Rovněž se trojnásobně zvýší maximální teplárenský výkon bloku pro bezpečné pokrytí zimních odběrů a rovněž se výrazně sníží měrná spotřeba tepla bloku,“ říká Antonín Vrzák, vedoucí odboru správy majetku Elektrárny Ledvice.
Jednoduše řečeno, generálka je nutná z důvodu plánované výstavby nového bloku o výkonu 660 MW, neboť zároveň půjdou do útlumu bloky 2 a 3 a blok 4 převezme veškerou výrobu a dodávky tepla pro Teplice a Bílinu.

Turbínu dodá škodovkaNeméně důležitým faktorem je podle Antonína Vrzáka přiřazení nového turbosoustrojí k současnému relativně novému fluidnímu kotli z roku 1998. Původní turbína totiž tehdy ještě nebyla na hranici své životnosti a vše bylo vypočítáno tak, aby nová po své instalaci rovnoměrně stárnula s fluidním kotlem.
„Jejich společná životnost bude do roku 2030-35,“ dodává Antonín Vrzák a pokračuje, „stejně jako v roce 1968 nám turbínu dodá, včetně montáže, plzeňská škodovka, dnes Škoda Power.“
Generální oprava bloku 4 začala již 14. dubna a potrvá až do 14. prosince letošního roku. Osm dlouhých měsíců odstávky si vyžádá právě náročnost všech prací. V současné době tak probíhají demontáž původní turbíny a úprava betonových základů pro usazení nové, včetně dalších s tím souvisejících prací.
Souběžně pak s touto hlavní investiční akcí za více než 400 milionů korun probíhají i plánované opravy poškozených vyzdívek kotle, výměny dopravníků popela a oprava fluidizačních dýz za dalších 100 milionů korun z údržbářských nákladů. Na všem se průběžně podílí kromě samotných zaměstnanců Skupiny ČEZ dalších 120 lidí z pětadvaceti dodavatelských či subdodavatelských firem.

Záleží na denním harmonogramu„Tolik jich je ovšem v provozu jen při kumulaci všech prací. Jinak jich například denně 15 pracuje na nových vyzdívkách a další 20 demontuje strojovnu. Prostě záleží zrovna na harmonogramu prací daného dne,“ vysvětluje Antonín Vrzák.
V současné době je elektrárna ve fázi příprav výstavba nového zdroje o výkonu 660 MW, přičemž hlavním důvodem jeho realizace je podstatné snížení emisí CO2 v ovzduší. „Záměr stavby byl schválen v roce 2006 a nyní se čeká na vyřízení všech legislativních náležitostí. Počítá se přitom s tím, že stavební povolení bude vydáno v květnu 2008,“ říká Ota Schnep, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.
Výstavba nového bloku pak proběhne ve stávajícím areálu elektrárny a bude stát řádově desítky miliard korun.