Ruku pro zvedlo 146 měst a obcí ze 157 přítomných, 5 akcionářů bylo proti, 5 měst a obcí (0,19 %) se zdrželo hlasování.

„Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti (SVS) na valné hromadě svými hlasy potvrdili naše společné pětileté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Podstatné je, že města a obce získají prostřednictvím SVS plnou kontrolu nad veškerými finančními toky, že se veškeré změny odehrají bez nutnosti zvyšovat cenu vodného a stočného a že zůstanou zachována všechna pracovní místa,“ zhodnotil výsledek hlasování předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Společnost SVS se tak od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK a vodárenství na severu Čech začne fungovat v systému tzv. vlastnického modelu se servisním prvkem.
 
Jak podotkl generální ředitel SVS Bronislav Špičák, dojde k vnitřní restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové servisní firmy Severočeská servisní a. s. (SčS), v níž bude mít SVS 75% podíl. "Podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia," uvedl Špičák. 

Více informací naleznete v pátek v tištěném vydání vašeho regionálního Deníku.