Míra nezaměstnanosti na Teplicku za září opět klesla, a to na 11, 99 %. V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 30.9.2007 celkem 7 778 uchazečů o zaměstnání, z toho téměř 58 procent žen. Z celkového počtu uchazečů jich 17 % pobíralo podporu v nezaměstnanosti.
Nezaměstnanost zaznamenala pokles i přesto, že během září se nově evidovalo na Úřadu práce v Teplicích 894 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 332 uchazečů více než v měsíci srpnu. Nárůst uchazečů mají na svědomí z největší části absolventi škol, kteří se v září přišli zaevidovet na úřad práce. Na konci září bylo v evidenci teplického úřadu práce 611 absolventů škol a mladistvých (pro srovnání, k 31.8.2007 bylo v evidenci ÚP 366 absolventů a mladistvých).
K datu 30.9.2007 evidoval teplický úřad práce 841 volných pracovních míst, na konci srpna 2007 to bylo 758 míst. Počet pracovních míst se zvýšil o téměř stovku a částečně tím vykompenzoval větší množství uchazečů o zaměstnání. Co se týče vzdělanostní struktury uchazečů, celkem 4 059 jich mělo základní vzdělání, 2 423 bylo vyučených, 1 176 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 120 uchazečů bylo vysokoškoláků. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 169 míst, pro vyučené 532, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 110 a pro vysokoškoláky 30. Největší nepoměr je mezi počtem uchazečů se základním vzděláním a volnými pracovními místy pro ně. Celkově připadalo na jedno volné pracovní místo 9 uchazečů o zaměstnání.
Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 919 uchazečů o zaměstnání, z nichž 598 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 132 uchazečů a z jiných důvodů 189 uchazečů.
Ve srovnání se stavem k 30.9.2006, kdy ÚP v Teplicích evidoval 9 623 uchazečů, se jejich počet meziročně snížil o 1 845 osob. ⋌(úp ,simi)