Dopady těchto událostí charakterizují období prudkých nárůstů, poklesů a stagnace počtu uchazečů o zaměstnání.
Úřad práce v Teplicích vznikl v září roku 1990. V případě meziročního porovnávání vývoje nezaměstnanosti na Teplicku je tedy možno začít s úplnými výsledky až od roku 1991.
Hned po vzniklu teplického úřadu práce docházelo k velkému nárůstu nezaměstnanosti, který trval až do začátku roku 1992. „ V tomto období došlo k začátku privatizace. V roce 1992 došlo k poklesu nezaměstnanosti, v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti. Zkrátila se doba vyplácení příspěvku v nezaměstnanosti,“ říká Tomáš Raichl, tiskový mluvčí teplického úřadu práce. Toto opatření přimělo řadu lidí k nalezení zaměstnání, když jim vypršela doba vyplácení příspěvků.
Pak došlo k pozvolnému růstu nezaměstnanosti a k její stabilizaci na počtu okolo čtyř tisíc nezaměstnaných. Ustálení počtu uchazečů trvalo na Teplicku až do konce roku 1996.
Léta 1997 až 1999 byly obdobím velmi strmého nárůstu nezaměstnanosti. Ten byl způsoben druhou vlnou privatizace, kdy hlavně doly, energetický a strojírenský průmysl propouštěly zaměstnance. V roce 1998 došlo k zániku několika stavebních firem jako například Stavební podnik Teplice, Vodní stavby Teplice a další menší stavební firmy. „Došlo také k postupnému uvolňování zaměstnanců a posléze zániku firem Krušnohorské strojírny, Elektrotechnické závody Bystřany. Došlo také ke snižování stavu zaměstnanců Bonexu a v řadě dalších firem,“ vysvětluje Raichl.
Úřad práce v Teplicích na konci roku 1999 evidoval téměř deset tisíc uchazečů o zaměstnání. Za tři roky se tak evidence Úřadu práce v Teplicích rozrostla o téměř 6 000 nových uchazečů.
Na zhruba dva roky, ted až do konce roku 2001 se počet uchazečů ustálil na plus mínus 10 000. K pozvolnému nárůstu nezaměstnaných došlo opět v letech 2002 až 2004. V lednu 2004 evidoval teplický úřad práce rekordní počet uchazečů, který se vyšplhal až na 12 432 evidovaných.
Od té doby nezaměstnanost postupně klesá. Hlavním důvodem poklesu je hospodářské oživení spojené s tvorbou pracovních míst u nových investorů i stávajících zaměstnavatelů. „Teď jsme se již dostali s počtem nezaměstnaných 8 600 až někam na úrovneň roku 1999,“ uzavírá Tomáš Raichl.