Nově sestrojené kontrolní zařízení je umístěno v dubské sklárně ve studené zóně a využívá nejnovější digitální technologie kombinované s jednoduchým ovládacím dotykovým panelem. Oproti starému mechanickému zařízení šetří sklářům z Dubí čas a tím pádem má pozitivní efekt i na efektivitu celé výroby.

Kontrolní zařízení se operativně nazývá „Becher tester“. Svůj název získalo díky výrobě lahví pro Becherovku. Kontroluje objem nekulatých lahví, tedy správný rozměr šířky od jedné stěny ke druhé. Za jednu směnu, která trvá 8 hodin, zvládne toto zařízení zkontrolovat přibližně 90 000 lahví. Na výrobě přístroje se podíleli celkem čtyři zaměstnanci. Další inovace plánuje O-I v příštím roce, konkrétně budou investovat do výroby nového „uražeče hrdel“.

(js)