Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

Investice do obnovy vodárenského majetku.Ilustrační foto.

Letní měsíce jsou v obecném povědomí spojeny prázdninami a obdobím dovolených, kdy je leckde firemní chod zajišťován v omezeném rozsahu. To se rozhodně netýká oborů, spojených se stavebnictvím. Dlouhé dny a příznivé počasí naopak vybízejí k maximálnímu nasazení pracovníků a techniky, aby se z pomyslného koláče naplánovaných celoročních úkolů podařilo splnit co největší díl. A to je situace, kterou každoročně v létě zažíváme i v SVS.

Potřeba obnovy majetku je vyšší než zdroje SVS neustále hledá možnosti, jak zajistit efektivní obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Objem investic SVS na letošní rok vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 a zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění obnovy vodohospodářského majetku v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. SVS sice objem prostředků na obnovu rok od roku zvyšuje (letos je to celá jedna miliarda korun), přesto naráží na tvrdou realitu: Potřeba investic do obnovy vodárenského majetku, který je průměrně z 60 % za svou životností, je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

Rostoucí efektivita SVS při obnově majetku

SVS proto do procesu realizace investic zavedla řadu opatření, která sice nemusí být zjevná na první pohled, ale přispívají k jeho efektivitě. Cílem je zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku, a ne hektické finišování v jeho závěru. SVS provádí analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu a aby inkasované prostředky z ceny vody byly co nejefektivněji směrovány do obnovy. Organizační změna v odboru správy majetku má umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele i v oblasti majetkové správy. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Další úspora v řádu procent je při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy. Zvýšeným úsilím investičních pracovníků a činností dozoru stavby se SVS snaží dosáhnout realizace staveb ve stanoveném termínu, v co možná nejlepší kvalitě, a při dodržení vysoutěžené ceny. K zajištění větší transparentnosti výběrových řízení jsou součástí výběrových komisí nominovaní zástupci akcionářů SVS – měst a obcí – z okresu, kde konkrétní stavba má probíhat.

Cíl do budoucna - udržet sociálně únosnou cenu vody

Cílem SVS, zakotveným i ve stanovách společnosti, je udržet ve svém regionu působnosti sociálně únosnou a solidární cenu vody. Je to vskutku nelehký úkol: SVS totiž dostává z ceny vody necelých 35 %, o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. Tím, že si stát z ceny vody bere celých 25 %, značně omezuje vlastníkům vodohospodářského majetku finanční prostředky potřebné na obnovu majetku. Při jednáních se svými akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto SVS trvale hledá kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody.

Investice do obnovy vodárenského majetku.Ilustrační foto.Investice do obnovy vodárenského majetku.Ilustrační foto.

Nová legislativa ČR a tlak na cenu vody

Již tak složitou situaci hrozí do budoucna vyostřit některé připravované změny české legislativy - jak zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní vodu, kterou vodárenská společnost od státu nakupuje pro výrobu surové vody. To vše se promítne do ceny vody. Trend, kdy si naší legislativou zpřísňujeme již tak tvrdé limity EU, je drahá záležitost, kterou v ceně vody zaplatí odběratelé vody z veřejných vodovodů. Závěrem je namístě zdůraznit, že tento tlak na budoucí růst ceny vody nevyvolává vodárenská společnost.

Obnova majetku SVS v rámci Ústeckého kraje

Obnova majetku SVS v rámci investičního plánu 2015 po okresech v rámci Ústeckého kraje je stanovena v uvedených objemech:
obnova majetku investice pro okres celkem (vč. strategických)
Chomutov 20 staveb…cca 98,4 mil. Kč 101,1 mil. Kč
Děčín 20 staveb…cca 104 mil. Kč 160 mil. Kč
Louny 21 staveb…cca 78,8 mil. Kč 89,5 mil. K
Litoměřice 18 staveb…cca 67,5 mil. Kč 91,7 mil. Kč
Most 21 staveb…cca 86,8 mil. Kč 132,4 mil. Kč (vč. rekonstrukce ÚV Meziboří)
Teplice 23 staveb…cca 157 mil. Kč 166,5 mil. Kč
Ústí n. Labem 14 staveb…cca 72,9 mil. Kč 77,4 mil. Kč

Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením tyto stavby z investičního plánu 2015, s termínem dokončení:
Okres Děčín: Jiříkov – dostavba splaškové kanalizace a rek. vodovodů (X/2015), Jílové – Modrá za motorestem – rek. vodovodu (VII/2015), Chřibská U Mostu – rek. vodovodu (VIII/2015), Děčín ul. E. Krásnohorské – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Děčín Oldřichovská a Jelení ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Děčín Tyršova a Labská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Varnsdorf – rek. kanalizace a odstranění výustí (X/2015), Šluknov nám. Míru – 1. část rek. vodovodu (XI/2015)
Okres Chomutov: Chomutov nám. T. G. Masaryka a ul. Čechova, Purkyňova a Křižíkova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Strupčice – rek. ČOV (XII/2015)
Okres Louny: Podbořany ul. Boženy Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Deštnice – úprava vodního zdroje (VII/2015), Vroutek – rek. ČOV (VIII/2015), Kryry – rek. ČOV (VIII/2015), Peruc Hřivčice – rek. vodovodů a vodojemu (VIII/2015), Lenešice Komenského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Žatec Lučanská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Ročov – rek. ČOV (IX/2015), Louny Jarošova a Šrámkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Louny ul. U Spravedlnosti a Palackého – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Louny Jimlínská ul. – rek. přivaděče (X/2015)
Okres Litoměřice: Roudnice n. L. Máchova a Komenského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Litoměřice Mírové nám. – rek. vodovodu (VIII/2015), Roudnice n. L. – rek. vodojemu Hostěraz (VIII/2015), Štětí Nábřežní a Ostrovní ul. – rek. kanalizace (VIII/2015), Lovečkovice Knínice – rek. vodovodu (VIII/2015), Kleneč ul. K Návsi a Kekulák – rekonstrukce vodovodu (IX/2015), Litoměřice – rek. dosazovacích nádrží ČOV (X/2015), Lovosice Labská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Terezín – rek. historické kanalizace pod pevností (II/2016), Lovosice ul. Smetanova, Sukova, Škroupova, Fibichova, Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do V/2016)
Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2015), Most ul. Vítězslava Hálka – rek. vodovodu (VII/2015), Havraň ke koupališti – rek. vodovodu (VII/2015), Litvínov Luční ul. – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Bělušice – rek. ČOV (IX/2015), Litvínov Alešova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Litvínov – rek. ČSOV Hamr (IX/2015), Litvínov – rek. vodojemu Šumná (IX/2015), Litvínov Nová ul. – rek. kanalizace (IX/2015), Lom – rek. vodojemu Lom3 (IX/2015)
Okres Teplice: Hrob Verneřice – odstranění kanal. výustí (VIII/2015), Dubí Cínovec – rek. ČOV (X/2015), Bílina Komenského a Zámecká ul. – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Bystřany ul. Husova, Havlíčkova a Komenského – rek. kanalizace (IX/2015), Teplice Heydukova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Teplice Alejní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice Benešovo nám. a ul. Kapelní, U Radnice a Dubská – rek. vodovodu a kanalizace (X/2015), Teplice Jugoslávská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Modlany – Drahkov – rek. vodojemu Roudníky (XI/2015), Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (do VII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016)

Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. – dostavba kanalizace Strážky a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L. (VIII/2015), Ústí n. L. – rek. vodojemu Branka I (VII/2015), Ústí n. L. Turistická – rek. vodovodu (VII/2015), Trmice Václavské nám. – rek. vodovodu (VIII/2015), Ústí n. L. Koněvova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Ústí n. L. Národní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Ústí n. L. Moskevská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Myslbekova, Purkyňova a Dobrovského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Střekov – rek. ČOV (I/2016).