Severočeské doly se znovu snaží ujistit veřejnost, že prolomení těžebních limitů na Dole Bílina není takový problém, jak si lidé myslí.
Včera proběhlo setkání zástupce Severočeských Dolů Vladimíra Budinského s médii. Účelem bylo podrobné seznámení se záměry na rozšíření těžby.
To sice neohrozí žádná lidská sídliště, ale lom se stane na několik let jejich bezprostředním sousedem.
Obyvatelé obcí se bojí. Mají strach ze zvýšené hlučnosti a prašnosti. „Bagr v blízkosti Braňan třeba šedesátkrát za noc hlasitě signalizoval překážku, “ vysvětlil důlní inženýr Ivan Bílý možný původ obav obyvatel Braňan.
K obci Mariánské Radčice by se v případě prolomení limitů hrana lomu měla přiblížit na půl kilometru, k Lomu u Mostu na 800 metrů.
Diskuze o neúměrnosti uvedených vzdáleností však ztrácejí na váze, když si uvědomíme, že v případě Braňan je stávající ekologický limit, stanovený vládou v roce 1991, pouhých 250 metrů od obce.

Slibují opatření

Severočeské doly však slibují obyvatelům okolních obcí maximální vstřícnost a především řadu nápravných opatření. „Chceme obcím vycházet vstříc. Měříme prašnost, hlučnost,“ říká Budinský.
Aby obce tolik nevnímaly sousedství lomu a zachovaly si alespoň část svého soukromí, chtějí jim Severočeské doly odlehčit vystavěním zazelěnených valů, různých akustických či protipohledových opatření.
V současné době zbývá do limitů vytěžit ještě 200 milionů tun hnědého uhlí.
Těžbu dalších 120 milionů tun by umožnilo právě jejich prolomení. Životnost Dolu Bílina by se tak prodloužila až zhruba do roku 2050 .
„Až budou všechny projekty hotové, chceme požádat vládu, aby limit přehodnotila a posunula,“ dodává k dané problematice zástupce dolů Vladimír Budinský s tím, že další případná těžba bude možná až po vyrovnání pozemkových vzta