Je do něj zapojeno 6 uchazečů o zaměstnání evidovaných na teplickém úřadu práce. byli pečlivě vybráni s tím, že ty nejlepší a nejschopnější z nich pak zaměstná firma Šrouby Krupka. Ani zbývající rekvalifikanti se nemusejí bát o svou budoucnost, právě po obráběčích kovů je na trhu práce velký hlad. Výuka je zaměřena především na základy. Účastníci by se měli v kurzu především naučit číst výkresy, používat měřidla a samozřejmě základy obrábění a programování CNC strojů.
Zajímavé je, že tento tříměsíční rekvalifikační kurz se rozhodly absolvovat i ženy a s počtem 4 mají dokonec převahu nad muži. „Jsem vyučená šička. Chtěla jsem zkusit něco nového. Je to velmi zajímavá práce, která mě baví. Strojů jsem se zprvu bála, teď se již nebojím,“ říká s úsměvem účastnice kurzu jemná blondýnka Kateřina Státníková.
Miloslav Svoboda, vedoucí odborné výuky upřesňuje, že kurz je rozdělen na teoretickou a odbornou výuku. Právě na tu je kladen největší důraz a bude jí věnováno 218 hodin.
Účastníci mají velmi přísné podmínky, téměř jako školáci. Musejí dodržovat docházku a případné absence omluvit. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti kurzu ( 36 203 Kč na osobu) by porušení pravidel vedlo k potrestání a účastník by musel náklady uhradit z vlastní kapsy.
Podle Jana Andrého, učitele odborného výcviku si rekvalifikanti vedou zatím poměrně dobře. „Někteří jsou zdatnější, jiní méně. Dříve se třeba na nástrojaře dělaly talentové zkoušky,“ uzavírá.