Jaký je důvod tohoto záměru?
Areál Biskupského gymnázia v Bohosudově je v těsné blízkosti poutního kostela. Vedle krásného kostela se nachází ohavné budovy, které bychom chtěli v budoucnu opravit a oživit centrum města Krupka. Toto centrum by mělo být otevřené pro veřejnost nejen krupskou, ale i pro návštěvníky Krupky, ať z České republiky tak i návštěvníky z ciziny, kteří do poutního kostela přijíždějí na návštěvu. Turistům bychom chtěli umožnit, aby zde mohli být ubytovaní, pobavit se, vzdělávat a setkávat. V tomto centru by se měly nacházet například rozmanité sportovní plochy a sportovní hala. Měly by zde však být i místnosti k setkávání všeho druhu, kulturnímu, divadelnímu, filmovému, setkávání sborů a podobně.
A současnost......
V současnosti objekt, který je majetkem Biskupství litoměřického, slouží potřebám školy, základní a gymnázia. Výuka zde byla po dlouhé odmlce obnovena v roce 1993. Od té doby počet záků a studentů postupně rostl. V současné době navštěvuje naši základní školu 230 žáků a gymnázium 280 studentů. V souvislosti s rehabilitací celého areálu se předpokládá dosažení cílového počtu 245 žáků na základní škole a 300 studentů na gymnáziu.