„Podstatou tzv. vlastnického modelu se servisním prvkem je, že se od sebe oddělí provozní a servisní činnosti. Města a obce díky tomu získají 100% kontrolu nad výběrem vodného a stočného a budou moci také transparentně rozhodovat, kolik finančních prostředků vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby s ním spojené,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

PŘEMĚNA PODNIKU

V praxi to znamená, že dojde k restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové servisní firmy Severočeská servisní (SčS).

Ve vodárenském systému tak bude nově fungovat skupina tří společností: SVS vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele, SčVK provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK ovládající majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia.

Nový provozní model a právě skutečnost, že bude 25% podíl v servisní společnosti nabídnut k odkupu společnosti Veolia, se staly předmětem pochybností některých starostů, kteří se klonili spíše k vybudování nové provozní společnosti „na zelené louce“.

„V oblasti vodárenství jde pro města a obce o zcela zásadní krok a já osobně jsem měl pocit, že nemám dostatek informací. Proto vítám snahu vedení SVS s námi akcionáři detaily projektu oproti loňskému roku daleko více diskutovat. Probrali jsme jak expertní a právní posudky, tak různé finanční modely, takže když si to nyní jako ekonom srovnám dohromady, dává mi připravovaný model daleko větší smysl,“ říká místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

Celá transakce a transformace se navíc odehrají, aniž by kvůli tomu bylo nutné zvyšovat cenu vodného a stočného. „Servisní smlouva garantuje zachování současných pracovních míst, nikdo tedy nepřijde o práci,“ potvrzuje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.