Velký význam vidí v příchodu světoznámé automobilky do průmyslové zóny starosta Krupky Milan Puchar. „Znamená to další přínos ke snižování nezaměstnanosti v našem regionu,“ řekl. Město vyčlenilo pro průmyslovou zónu plochu o velikosti 94 hektarů v roce 2000. Všechny místa v zóně jsou už obsazená, Toyota je podle starosty zdejším osmým podnikem.
V mikroregionu Krupka byla před sedmi lety míra nezaměstnanosti přibližně 22 procent, letos se pohybuje kolem 13 procent. „Míra nezaměstnanosti je v našem regionu jedna z nejvyšších v České republice. Již vidina toho, že japonská společnost zaměstná desítky lidí z tohoto regionu, dávala tušit, že půjde o pomoc v sociální oblasti,“ podotkl ve svém proslovu v rámci slavnostního zahájení provozu skladu Milan Puchar, starosta města Krupky.
Sklad v Krupce je třináctým logistickým centrem Toyoty v Evropě, postaveným v rámci projektu, který má zlepšit distribuci náhradních dílů.