Vedlejší energetické produkty vznikají po spalování hnědého uhlí v kotli. „Stejně jako u domácích kamen jsou to popel a struska, k nimž je ovšem nutné v případě elektrárny ještě přidat produkty odsíření,“ říká Ota Schnepp, mluvčí energetiků. Všechny suroviny jsou přitom zpracovávány do výrobků certifikovaných státními technickými a zkušebními ústavy.
Vedlejší energetický produkt je ukládán do vyuhleného lomu Fučík asi 4 500 metrů za elektrárnou směrem k Duchcovu. Tato lokalita slouží k ukládání VEP od roku 1981, přičemž požadavkem okolních obcí bylo a je vybudování dopravního koridoru a podle dosud platného územního plánu i rekreačního jezera.
Na snímku je vidět jak současné úložiště, tak i již zrekultivovaná krajina po důlní těžbě.