Severočeská vodárenská společnost vlastní 8222 kilometrů vodovodů, 1097 kilometrů vodovodních přípojek, 3296 kilometrů kanalizace a další zařízení včetně 164 čistíren odpadních vod a 1057 vodojemů. Kapitál společnosti na konci loňského roku činil 13,3 miliardy korun. Podle předsedy představenstva Petra Skokana se jej během roku podařilo zvýšit o 382 milionů korun.
SVS v současné době především investuje do výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod, aby se jí podařilo splnit požadavky na čištění vod, ke kterým se při vstupu do Evropské unie zavázala České republika. V minulém roce proinvestovala 1,17 miliardy korun. Dostavila třeba kanalizaci na Ústecku či opravila čistírny v Žatci nebo Kadani. S miliardovými investicemi počítá i v příštích letech. Největším problémem podle Skokana je, že společnost ještě neví, jestli se jí podaří získat peníze z evropských fondů.
Akcie SVS vlastní 459 obcí v deseti okresech Ústeckého kraje a Libereckého kraje, ve kterých společnost působí. Jde o území o rozloze 7400 kilometrů čtverečních. Na vodovod je v tomto regionu napojeno 1,05 milionu obyvatel, 880.000 z nich na kanalizaci a 820.000 na nějakou z čistíren odpadních vod.
SVS má v současné době 37 zaměstnanců. Provoz zařízení, které vlastní, zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace.
K letošním akcím patřila například rekonstrukce na Masarykově ulici, která předcházela opravě silnice.
„Zisk po zdanění ve výši přes 341,3 milionů korun bude použit následovně: v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti půjde 5 % ze zisku do rezervního fondu a celá zbývající část do fondu reinvestic. Nebudou vypláceny dividendy akcionářům,“ sdělila deníku Dagmar Haltmarová, mluvčí SVS.