Z domu byli evakuováni 4 lidé. Jeden se nadýchal kouře a byl převzat do péče zdravotnické záchranné služby. Jednotka z domu vyvedla jednoho psa. Požár byl zlikvidován ve 2:50 hodin. Dům byl odvětrán přetlakovou ventilací. (ma)