Hasiči požár zlikvidovali, ke zranění osob nedošlo. Jedna osoba se nadýchala kouře. Vyšetřovatel hasičů určil na místě jako příčinu vzniku požáru technickou závadu elektroinstalace a věc si na místě převzal. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu ani přestupku, policie se věcí nebude zabývat. (re)