KDY: ve středu 4. září
KDE: Premiere Cinemas od 19.00
ZA KOLIK: 209 Kč

Uběhlo 27 let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu zpět domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich nově překonat svůj nejniternější strach… a čelit tak klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.