KDY: Denně kromě pondělí 10-17 hodin
KDE: Regionální muzeum Teplice
ZA KOLIK: Zdarma

V měsíci říjnu je to malá kolekce vzorků třetihorní flóry z lokalit v oblasti vulkanicko-sedimentárního komplexu Českého středohoří. Vystavené vzorky představují úzký výběr z nejlepších nálezů učiněných v posledních pěti letech. Systematický průzkum historicky známých a publikovaných lokalit třetihorní flóry a fauny Českého středohoří provádí přírodovědné oddělení muzea už od roku 1995. Nové nálezy můžete vidět zdarma v chodbě při vstupu do muzea.