Ve svém rozhodnutí se představitelka horské obce na Teplicku opírá o rozhodnutí ústavního soudu z roku 2011. „Vyhodnotili jsme neobvyklý nárůst voličů v poslední době. Tyto osoby v obci nežijí a nemají k ní žádný faktický vztah, nejsou občany obce v materiálním slova smyslu a nepřísluší jim tedy právo volit,“ uvedla starostka Moldavy Lenka Nováková.

Opírá se v tomto o výrok ústavního soudu z roku 2011. Podle něj je zmanipulování voleb obstaráváním hlasů formálních voličů relativně snadné. Jak ale dále ve svém rozhodnutí soud uvádí, lze podobným praktikám předejít. „Ve fázi sestavování seznamu voličů tím, že osoby hlášené k trvalému pobytu toliko formálně z něj budou vyškrtnuty,“ píše se ve výroku soudu.

„Nejvýznamnější pro celkový přístup k dokazování je specifická kombinace okolností, že nově přihlášené osoby byly motivovány pouze snahou ovlivnit výsledek voleb, aniž by měly zájem vytvořit s obcí skutečný svazek,“ zní závěr soudu, který se před lety zabýval podobou situací „volebních rychlokvašek“ v Karlově Studánce na Bruntálsku. Do obce se přihlásila na poslední chvíli před volbami řada lidí, aby tam pomohli k moci konkrétní straně.

Pokud vyškrtnutý člověk s rozhodnutím nesouhlasí, může se v první řadě obrátit na obecní úřad, později případně na soud. Na Moldavě, která měla podle Českého statistického úřadu k 1. lednu 180 obyvatel, se do letošních komunálních voleb přihlásila čtyři politická uskupení. Za navyšováním počtu obyvatel má podle starousedlíků stát skupina lidí okolo kandidující strany SPD, kde je lídrem Iveta Baudišová. Na jejich kandidátce je také bývalý starosta z předchozího volebního období Jaroslav Pok. Ani jednoho z nich se Deníku nepodařilo zatím kontaktovat, jejich vyjádření sháníme.

Podle Michala Cuce, který byl v minulých letech na pozici starosty obce, je dobře, že tento moldavský „evergreenek“ někdo prolomil. „Konečně. Bojovali jsme s tím už v předešlých volbách. Nově přistěhovaní v takovém množství, jak bylo letos, mohli v pohodě volby ovlivnit. Není to ale fér. Rozhodovat mají pouze ti, kteří tu žijí a pro které obec pracuje,“ okomentoval aktuální stav Cuc. 

Nárůst voličů o 15 %

Podobná situace jako kdysi v Karlově Studánce nyní nastala na Moldavě. „Začátkem září 2022 jsme zaznamenali zvýšený zájem o přihlášení nových občanů k trvalému pobytu v obci Moldava, části Nové Město,“ zmínila starostka Nováková. Neobvyklé navyšování počtu obyvatel začala řešit. Ve středu 21. září, tedy dva dny před volbami a po uzavření stálého seznamu voličů, starostka vyhodnotila počet nově přihlášených osob jako významný nárůst voličů, přesahující 15 %, který může velmi výrazně ovlivnit výsledky voleb do zastupitelstva malé obce.

„Obecní úřad jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku voleb pověřený zákonem k vedení stálého seznamu voličů zjistil, že v seznamu voličů jsou zapsány osoby, které nemají volební právo. Proto se rozhodl tuto skutečnost napravit a uvést seznam voličů do souladu s právem a faktickým stavem. Ze seznamu voličů bylo vyškrtnuto několik osob,“ okomentovala starostka ve sdělení na úřední desce obce. Tam je také uvedeno, že občany, kterých se tato skutečnost týká, obec tímto sdělením obeslala, případně jim sdělení „pověsila“ právě na úřední desku.

Ministerstvo vnitra o aktuální situaci na Moldavě ví, zatím ale postup starostky nikterak nekomentovalo. Volby do obecních zastupitelstev se na Moldavě, stejně jako ve zbytku republiky, budou konat v pátek 23. a sobotu 24. září.