ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Krajské volby 2020 Kandidáti Olomoucký kraj Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

Kompletní seznam kandidátů

1. Mgr. Dalibor Horák, 55 let, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

2. MUDr. Ivo Mareš MBA, 56 let, lékař zdrav. záchr. služby, člen Rady Olom. kraje

3. Ing. Josef Ťulpík, 62 let, jednatel výrobní spol., místostarosta Bludova

4. Michal Zácha DiS., 42 let, náměstek primátora města Přerova

5. Ing. Bc. Milada Sokolová, 46 let, náměstkyně primátora města Prostějova

6. Mgr. Petr Procházka, 57 let, ředitel střední školy, člen Zastup. města Jeseníku

7. Bc. Jiří Hübner, 54 let, velitel Městské policie Uničov,instruktor sebeobr.

8. Bc. Radek Wagner, 38 let, živnostník, optometrista

9. Mgr. Marta Husičková, 65 let, starostka Náměště na Hané

10. Ing. Roman Macek, 58 let, stavební inženýr, člen Rady města Šumperka

11. Ing. Lubomír Žmolík, 59 let, starosta Lipové-lázní

12. Věra Zukalová, 46 let, manažerka, předsedk. spolku Dobré místo pro život

13. Mgr. Leon Bouchal, 59 let, ředitel základní školy, člen Rady města Tovačova

14. Ing. Pavel Ston, 66 let, starosta Bludova

15. Jaroslav Studený, 55 let, starosta Držovic

16. Ing. Stanislav Orság, 44 let, starosta Šternberka

17. MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek MBA, 42 let, lékař zdrav. záchr. služby,člen Zast.města Přerova

18. Mgr. Milan Král, 57 let, ředitel základní školy

19. Ing. Mgr. Miroslav Hloušek, 60 let, ředitel zákl. školy, člen Zastup. města Mohelnice

20. Bc. Zdeněk Jančí, 55 let, ved. učitel odb. výcviku, člen Rady města Litovle

21. Bc. Jan Zatloukal, 39 let, řed. domu dětí a mlád.,člen Zast. města Prostějova

22. MUDr. Pavel Hejtmánek, 50 let, ženský lékař, porodník, vysokoškolský pedagog

23. Igor Kraicz, 54 let, živnostník, člen Fin. výboru Zastup. města Přerova

24. Iveta Janků, 57 let, živnostnice, členka Rady města Uničova

25. Pavel Bruštík, 41 let, restaurátor vitráží

26. Pavel Stejskal, 50 let, starosta Hradce-Nové Vsi, před. Jesen. hor. spolku

27. Bc. Drahomír Sigmund, 54 let, hlavní sestra zdravotnické záchranné služby

28. Karel Marek, 49 let, majitel dopravní společnosti

29. Mgr. Petr Kouba, 48 let, náměstek primátora města Přerova,středoškolský uč.

30. Mgr. Tamara Kaňáková, 60 let, ředitelka gymnázia

31. Bc. Jiří Vogel, 56 let, starosta Štítů, člen Zastupit. Olomouckého kraje

32. Mgr. Eliška Majorová, 32 let, právnička,pověř. na ochranu os. údajů pro šk. zař.

33. Miloslav Oulehla, 59 let, místostarosta Kojetína, předseda FK Slavoj Kojetín

34. Ing. Tomáš Blumenstein, 41 let, ředitel spol. Svět vzdělání, čl. Rady m.Prostějova

35. Ing. Aleš Suchánek, 48 let, podnikatel v oblasti informačních technologií

36. Ing. Marek Pazdera, 49 let, starosta Velké Bystřice

37. Mgr. Jitka Zahradníková, 38 let, učitelka, místostarostka Libiny

38. MUDr. Martin Haška, 56 let, dětský lékař, člen Zastupit. města Lipníka n. B.

39. David Kopřiva, 44 let, ředitel obchodní společnosti

40. Ing. Mojmír Sokol, 43 let, ředitel obchodní společnosti, místostar. Otaslavic

41. Ing. Vendula Škvařilová, 30 let, zástupkyně ředit. Státních léčebných lázní Bludov

42. Bc. Jiří Urbášek DiS., 44 let, zást. ved. odboru MěÚ Uničov, př. spolku Gaudolino

43. Mgr. Petr Caletka, 31 let, právník, fotbal. rozhodčí profesionálních soutěží

44. Tomáš Pavlůsek, 47 let, podnikatel

45. Ing. Jiří Svozil, 45 let, řed. obch. spol., člen Zast. městyse Kralice na H.

46. Mgr. Lydie Špániková, 48 let, učitelka základní školy

47. Mgr. Jaromír Sedlák, 58 let, ředitel základní školy, člen Rady města Šternberka

48. Stanislav Žalud, 66 let, školní manažer

49. Mgr. Radek Vincour, 53 let, starosta Uničova, hudebník

50. Ing. David Chytil, 33 let, por. v podnik. ekologii,člen Zast.obce Loučné n/D.

51. Ing. Tomáš Lázna, 27 let, vědecký prac. VUT v Brně, předs. Komise pro IT

52. Ing. Josef Šenk, 44 let, star. Šumvaldu, starosta Sboru dobr. has. Břevenec

53. Luděk Smýkal, 45 let, správce inform. systému, člen Zast. obce Bedihoště

54. Mgr. Martina Horňáková, 52 let, učit. zákl. školy, členka Rady obce Dlouhé Loučky

55. Mgr. Tomáš Potěšil, 47 let, advokát, člen Zastupitelstva města Šumperka

56. Bc. Josef Vaculin, 58 let, technik, člen Zastupitelstva obce Týna nad Bečvou

57. Libor Marčan, 24 let, předs. kom. pro živ. prostř. Rady města Prostějova

58. Ing. Rudolf Pečinka, 28 let, vědecký pracovník VŠCHT Praha

59. Ing. Kateřina Jakůbková, 42 let, jednatelka obchodní společnosti

60. Petr Grofek, 41 let, samostatný technik

Teplicko - hlavní zprávy