Tradiční slavnosti připomínají pobyt Giacoma Casanovy na duchcovském zámku. Casanovské slavnosti v Duchcově jsou co do počtu návštěvníků a vystupujících umělců největší akcí pořádanou během roku ve zdejším zámeckém areálu i v celém Duchcově.

Těšit se můžete na divadlo na nádvoří zámku Duchcov, hudební festival pak probíhá v zámecké zahradě, je také jarmark dobových řemesel i stánků s občerstvením, nechybí ohňostroj, kolotoče a další doprovodný program. To vše jako program Casanovských slavností v Duchcově připravuje pořadatel Kulturní centrum Duchcov se svými partnery.