Výstava českého figurálního porcelánu v galerii Giacomo v Duchcově má zajímavou genezi svého vzniku, týkající se kromě podniku Český porcelán, a.s., také Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Ústavu bytové a oděvní kultury tamtéž, zrušeného počátkem 90. let. Spojujícím článkem je PhDr. Daniela Karasová, CSc., teoretička odboru bytové kultury ÚBOK v letech 1975–1990 a kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea od r. 1990, kam se po zrušení ÚBOK v 90. létech dostala část knihovny a archívu tohoto ústavu. Ta se u příležitosti 50. výročí založení

ÚBOK v r. 1959 rozhodla připravit v prostorách UPM výstavu, dokládající činnost ústavu – teoretickou, osvětovou a zejména praktickou – nábytek, bytový textil, sklo, svítidla, keramiku a užitkový i figurální porcelán, realizované podle návrhů a v součinnosti výtvarníků ÚBOK a výrobních podniků, se kterými ústav spolupracoval, ať už formou členství ve výtvarných radách, hledáním kontaktů s renomovanými výtvarníky oboru nebo přímo vlastními návrhy.

Součástí přípravy výstavy, pokrývající široké spektrum působnosti ÚBOK, byla návštěva podniku Royal Dux v Duchcově s Vladimírem Davidem, jedním z kmenových designérů tohoto podniku v minulosti a výběr produktů navržených z iniciativy ÚBOK významnými designéry pro tehdejší n.p. Český porcelán. Vedle ak. sochařů Vladimíra Davida a Václava Šeráka, kmenových pracovníků oddělení plastického vytváření ÚBOK, byli mezi nimi Jindřiška a Šárka Radovy, Jan Hauzner, Ludmila Vojířová, Hana Purkrábková, Stanislav Martinec, Jindra Viková, Helena Samohelová, Marcela Vajceová- Hofmanová a další.

Ve vzorkovně a v depozitáři Royal Dux, díky pochopení vedení podniku a vydatné pomoci paní Jitky Novákové, pamětnice „starých časů“, se podařilo vybrat početnou kolekci 176 předmětů, prototypů s variantami barevnosti a povrchové úpravy, z nichž mnohé jsou dosud ve výrobě závodu. O převzetí této části výstavy do Galerie Giacomo v duchcovském zámku projevil již tehdy zájem kastelán zámku Mgr. Petr Horák, případně jí spojit s blížícími se životními jubilei Vladimíra Davida a Václava Šeráka v r. 2011. Ze záměru uspořádat výstavu k výročí založení ÚBOK v UPM v r. 2010 sešlo.
Počátkem r. 2011 se však ozval nový kastelán zámku Mgr. Marian Hochel, Ph.D., a projevil o výstavu eminentní zájem, který byl všemi stranami opětován. Následovaly cesty mezi Duchcovem – zámkem, podniky Royal Dux i Český porcelán v Dubí, vstřícný postoj současného vedení obou podniků a osobní nasazení paní Jitky Novákové a jejího týmu spolupracovnic, které vyvrcholilo právě otevřenou výstavou. Kromě Daniely Karasové a jejího manžela Pavla byl duší jednání 89 letýVladimír David. Václav Šerák počátkem roku 2011 podstoupil náročnou operaci srdce, ze které se dosud zotavuje, ale věří, že výstavu během léta uvidí.

Co bylo cílem iniciativy výtvarníků ÚBOK v 60. a 70. létech v úkolu INOPOR (inovace porcelánu), na jehož výsledky se nyní s odstupem téměř 50. let díváme?
Byl to především zájem tehdejšího vedení těchto podniků, mnohdy s letitou tradicí, vesměs patřících k tzv. národnímu stříbru (jak se v 90. létech s oblibou říkalo), inovovat dosavadní sortiment užitkových i dekorativních předmětů výtvarně i materiálově a technologicky kvalitními návrhy od dobrých současných výtvarníků.
ÚBOK se svými kontakty a přehledem po tehdejší výtvarné scéně i s vlastními špičkovými výtvarníky byl pro tento účel ideálním zprostředkovatelem. To, že mnohé z těchto předmětů se udržely ve výrobě dosud a mnohdy se stávají sběratelsky vyhledávanými artefakty, zařazovanými do aukcí, mluví samo za sebe.
Výstavu Royal Dux Retrospektiva mohou návštěvníci shlédnout od 1. července do 18. září 2011 během otevírací doby Galerie Giacomo (v červenci a srpnu denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin, v září denně kromě pondělí od 10:00 do 16:00 hodin), vstupné na výstavu je 10,- Kč. (red)