V předem určenou hodinu se však šermíři zklidní, uchopí korouhve, seřadí se do formace a za zvuků bubnu vedou účastníky slavnosti průvodem na Husův vrch, kde vytvoří důstojnou stafáž u Husova pomníku. V sobotu se tam konala první letošní vzpomínka na velkého českého reformátora Mistra Jana Husa.
Z Husova odkazu je možné čerpat stále. „Odstup šesti staletí je pro naše současníky obrovský spíše pro pochopení archaické, i když jinak perfektní češtiny. Myšlenky, vycházející z problémů starých jako lidstvo samo, jsou však naopak neobyčejně výstižné a inspirující. Proto jsme se letos rozhodli Husovy postoje aktualizovat a konfrontovat s naší současnou realitou. A tak se za některými jeho citáty jasně objevují kontury pánů Krejčířů a Pitrů, jejichž způsob podnikání by Jan Hus zavrhoval jako „hřích proti spravedlivému držení věci“. Ani v této poněkud „zlehčené“ podobě se nejedná o žádné jednoduché téma - účastníci setkání je však pochopili. Pod pojem pravda Hus zahrnul celý souhrn mravních povinností člověka, a tak nezbývá doufat, že i takováto zásadní pravda přeci jen jednou zvítězí,“ říká Pavel Koukal.