KDY: Středa 27. listopadu, od 15 hodin
KDE: Mětský úřad Bílina 
ZA KOLIK: Zdarma

Jedná se o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Bezplatné právní poradny nenahrazují poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.