Z důvodu předpovídané nepřízně počasí se bude akce Den Země konat v sobotu v prostorách DDM Teplice. Na zábavě pro příchozí tato změna neubere. "Na všechny účastníky předškolního a školního věku čekají přírodovědné aktivity, zoo koutek, mikroskopování, třídění odpadu, tvoření a planetární stezka i myslivecký koutek," uvedla za DDM Teplice Simona Chrastná.

V rámci programu vystoupí v DDM Teplice Vzdělávací agentura Pochop přírodu s programem VLCI. Na každého dětského účastníka čeká v závěru odměna. "Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni. Věříme, že s námi podpoří tento významný a smysluplný den. Akce je součástí celosvětové kampaně a bude se konat 20. dubna od 14 do 17 hodin," dodala Simona Chrastná.