Jeho hlavním tématem je německá literatura z českých zemí. „A jejím zásadním představitelem je spisovatel Franz Kafka, proto také koncert Kafkovy Fragmenty v podání Hany Kotkové (housle) a Ivy Bittové (zpěv) festival zahájil. To on je patronem letošního ročníku,“ říká Petr Koura, ředitel společnosti Collegium Bohemicum, která akci spolupořádá.

Proč právě Franz Kafka?

Mám pocit, že má co říct i v dnešní době, což jsme se rozhodli ukázat i formou různých uměleckých akcí. Od úvodního koncertu Kafkovy Fragmenty přes adaptace, film Zámek režiséra Hanekeho přes divadelní interpretaci Divadla Kafkasia až po závěrečný koncert Kafka Bandu ve Veřejném sálu Hraničář. Inspirovaný je taktéž Kafkou, jeho nedokončeným románem Amerika.

O Kafkovi se ví, že byl nesmělý a jeho díla se za jeho života vůbec neuváděla. Nepřál si to. Co by podle vás řekl na dnešní zájem o svou osobu?

Já si tuto otázku také kladu, jak by se Franz Kafka divil, kdyby viděl v centru Prahy trička a svérázné sochy Davida Černého se svým portrétem. Byl to člověk skutečně plachý, zakřiknutý. Jeden jeho kolega o něm napsal, že když přišel do kavárny Arco, tak při pohledu na něj měl pocit, že Kafka nese na sobě tíhu celého světa. Že řeší jeho problémy a je tím unaven a z toho strašně nešťastný.

Franz Kafka ve své závěti napsal, že si přeje, aby celé jeho dílo bylo spáleno. Takže je neuvěřitelné, že je jedním z nejdůležitějších a nejvlivnějších spisovatelů pro 20. století. A kdyby se vykonavatel jeho závěti Max Brod té závěti držel, nemáme o čem diskutovat. A nemáme téma letošního festivalu…

Které další akce nás čekají?

Budeme tu mít v pátek přednášku o německé literatuře z Čech po roce 1945, tedy po odsunu. Tedy jak působili ti nejslavnější autoři v Německu, tady asi Otfried Preussler, autor slavné kreslené i hrané filmové Malé čarodějnice a autor dalších dětských knih, třeba Čarodějův učeň. A to, že německá literatura z českých zemí pokračuje i po odsunu, nám na přednášce už připomněla i německá bohemistka z Mnichova Anne Knechtl.