Kdy: Sobota od 10 do 18 hodin
Kde: Regionální muzeum Teplice
Za kolik: Zdarma

Jedná se pravděpodobně o jediný, dosud dochovaný nástroj z dílny tohoto pražského výrobce. „Totožnost tohoto výrobce je založena pouze na torzovitých informacích a dochovaných nástrojích. V inventáři strahovského kůru z roku 1833 jsou uvedeny dva pozouny z roku 1747, označené jménem Johann Umlauff.

Příjmení Umlauff se znovu objevilo v roce 1770, kdy je doložen na Starém Městě pražském v domě č. p. 677 Václav Umblauf, měšťan a výrobce lesních rohů,“ sdělila historička teplického muzea Pavlína Boušková. Lesní roh byl do sbírek teplického muzea zakoupen v roce 1928 za 100 korun. V knize nákupů byl však nesprávně označen jako poštovní trubka. Nástroj byl poškozen promáčklinami, naprasklou ústnicí a nevhodnými opravami.

Lesní roh je žesťový hudební nástroj, který se vyvinul z loveckých nástrojů. Od počátku 18. století se stal součástí orchestru. 

Ivan Hlas
Ivan Hlas zahraje v teplickém Jazz clubu