Tak to jsme opravdu nečekali, mohou si dnes skromně říkat zástupci všech institucí, které se spolupodílely na výstavě s názvem „Zničené kostely severních Čech 1945 1989“. Její úspěch v prostorách pražského Klementina byl tak velký, že nyní probíhá zároveň v Chomutově a v Ústí nad Labem na dvou místech najednou. Jak je to možné?

„Zájem veřejnosti se ukázal tak obrovský, že Národní památkový ústav, který je jedním ze spoluautorů výstavy, rozhodl vytvořit její „kopii“, která bude putovat po objektech ve správě tohoto ústavu, a to zejména v severočeském regionu,“ vysvětluje Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického.

Výstava, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost s tematikou likvidace řady sakrálních objektů v severočeském regionu v období komunismu, měla premiéru na počátku loňského prosince do počátku února v Galerii Klementinum v prostorách Národní knihovny České republiky v Praze. A dále bylo naplánováno její putování po oblastech, v nichž k samotné likvidaci církevních památek došlo. Právě toto regionální sepětí a zejména připomenutí dnes již neexistujících staveb je podle slov Martina Baruse jedním z cílů výstavního záměru.

V současnosti je tedy výstava přístupná již od 15. února v muzejních prostorách chomutovské radnice, které spravuje Oblastní muzeum v Chomutově. Skončí zde 14. dubna.

V sídle Národního památkového ústavu, ústředního odborného pracoviště Ústí nad Labem, v Krásném Březně, je výstava umístěna od 1. března až do 27. března. Tady je ovšem vstup veřejnosti omezen jen na pondělky vždy v 10, 12 a 14 hodin. Další dny ji pak mohou využít k doplnění výuky školy.

Unikátní výstavu uvidí i za hranicemi, v německém městě Fulda. V něm mimo jiné působí i spolek německých rodáků původem z Litoměřicka, který se na realizaci výstavy rovněž aktivně podílel. Výstavu, jejíž informační panely jsou v česko-německé jazykové mutaci, zde bude možné navštívit od 3. května do 15. června.

Pak se vrátí na sever Čech, do Litoměřic, které jsou správním místem diecéze. Díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti děkanství u Všech svatých v Litoměřicích bude výstava umístěna v bývalém kapucínském a dnes nevyužívaném kostele sv. Ludmily. Slavnostní vernisáž proběhne 20. června za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta. V Litoměřicích výstava potrvá do 27. července.

Kde je a bude výstava k vidění:
* Chomutov 15. února 14. dubna
* Ústí nad Labem 1. 27. března
* Most duben 2012
* Fulda (SRN) 3. května 15. června
* Nebílovy květen 2012
* Plasy červen 2012
* Litoměřice 20. června 27. července
* Krásný Dvůr červenec 2012
* Teplice a Benešov nad Ploučnicí srpen 2012
* Rumburk a Duchcov září 2012
* Mnichov (SRN) a Jezeří říjen 2012
* Wiesbaden (SRN) a Ostrava listopad 2012

V srpnu se pak výstava přesune do Teplic, a to konkrétně do Beuronské kaple tamního gymnázia, v září ji pak budou moci zájemci navštívit v prostorách Lorety v objektu bývalého kapucínského kláštera v Rumburku. V následujícím období pak výstava zamíří opět do Německa, a to konkrétně v říjnu do Mnichova a v listopadu pravděpodobně do Wiesbadenu.

V následujících měsících se objeví v běžně přístupných památkových objektech v dubnu ve špitálním kostele sv. Ducha v Mostě, jenž se nachází vedle přestěhovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie a v květnu na zámku v Nebílovech. V červnu se budou moci zájemci seznámit s výstavou v klášteře v západočeských Plasích, v červenci na zámku v Krásném Dvoře, v srpnu na zámku v Benešově nad Ploučnicí. V září bude výstavu hostit zámek v Duchcově, v říjnu zámek v Jezeří a v listopadu areál dolu Michal v Ostravě.

Výstava není výčtem všech zničených sakrálních památek v severočeském regionu, ale, jak uvádí archivář Biskupství litoměřického, chce být „pouze“ jakousi sondou po „typických“ případech demolic.

„Jde zejména o souvislosti s tzv. zakázanými prostory jako byl vojenský výcvikový prostor Ralsko, hraniční pásmo, s masivní povrchovou těžbou hnědého uhlí, stavbou vodních přehrad Nechranice a Přísečnice či téměř plošnou demolicí kostelů v okolí Verneřic na Děčínsku,“ upozorňuje Martin Barus.

K výstavě byl rovněž vydán katalog, který si zájemci budou moci zakoupit na jednotlivých místech, kde se bude výstava nacházet, stále pak i na recepci litoměřické biskupské kurie.

Dalšími cíli projektu je vytvoření obdobné výstavy o zničených synagogách, kterou autoři představí veřejnosti pravděpodobně na přelomu letošního a příštího roku, a rovněž kniha mapující zejména encyklopedickou formou všechny zaniklé sakrální památky severních Čech. Její vydání je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2013.

Společný projekt

Výstava je prvním výsledkem společného projektu, který iniciovala Společnost pro obnovu památek Úštěcka a na němž se vedle Biskupství litoměřického, filozofických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Národního památkového ústavu (který je zde zastoupen jak svým ústředním pracovištěm, tak i územními odbornými pracovišti v Ústí nad Labem a Liberci) a německého krajanského spolku z Fuldy podílí i řada dalších odborných institucí severočeského regionu.