Penzion, nové pavilony a cesty či existenční opravy. To vše řeší takzvaný generel zoologické zahrady, který městu předložil její ředitel Roman Končel. Naznačuje například možnost ukončení chovu nosorožců a vybudování asijského pavilonu.

Dokument navrhuje několik typů přestaveb, nové expozice nebo rozsáhlejší úpravy výběhů. „Jako nutné vidíme například nové expozice orangutanů, opic a slonů, tedy vybudování Asijského pavilonu. Důležitá je rekonstrukce exotária jak z hlediska bezpečnosti práce, tak bezpečnosti zvířat,“ přiblížil návrh Končel.

VÝHLED NA KOPYTNÍKY

Zoo ovšem zvažuje i ukončení chovu nosorožců po úhynu samice Zamby. V tom prostoru by pak mohl vzniknout nový pavilon pro africké kopytníky. Na místě jejich původního výběhu by zoo chtěla vybudovat penzion, aby odtud ubytovaní návštěvníci na kopytníky dobře viděli. „To ale bude až třetí etapa přestaveb. Toho se nejspíš ani já osobně nedožiji,“ zasmál se Končel.

Radní projednají generel v únoru a poté ho předloží zastupitelům. „Ředitel ho rozdělil do několika tematických okruhů a investice do dvou skupin. Jedna zahrnuje ty, které město může zaplatit, druhá pak ty, které budou stát opravdu velký balík a město na ně samo nebude mít peníze. Už jsme se obrátili na ministerstvo životního prostředí a hledáme vhodné dotační tituly,“ řekl náměstek primátorky Jiří Madar, podle kterého je celý dokument velmi dobře zpracovaný.

Generel se věnuje i rozvoji infrastruktury, aby například obslužná silnice neprotínala návštěvnické stezky nebo se s nimi nijak nekryla.

TŘI OBDOBÍ

Základem generelu je návrh rozvoje a investic rozdělený podle náročnosti a důležitosti do tří období. Jde tedy o plán krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý s výhledem do roku 2035.

Plány jsou vypracovány ve variantách, aby bylo možné stavět a opravovat podle dostupných financí a s ohledem na možné dotační tituly. Manažeři zoo tak mohou v krátkodobém výhledu sáhnout do zásobníku investic z výhledu středně - či dlouhodobého.

Podle ředitele Končela je to poprvé, co někdo takový dokument o zoologické zahradě zpracoval.

„Poslouží nejen městu, které zoo zřizuje, aby se v problematice zorientovalo, ale i nám samotným. Při jeho zpracování jsme vycházeli nejen ze současného stavu budov, expozic i zvířat, ale zohledňujeme i případnou možnost rozšíření do okolí. Přirovnal bych ho k územnímu plánu celé zoologické zahrady,“ dodal ředitel Roman Končel.