Můžete ho pořídit v některém z informačních center měst na Labi anebo vyhrát v soutěži Deníku, ve které prokážete dobré znalosti jedné z páteřních cyklostezek Česka a zároveň budete mít štěstí při losování. Jeden z 20 exemplářů atlasu „Labská cyklotrasa v České republice" může být i váš! První soutěžní otázku najdete na této straně.

Základem je osmadvacet map

O co se bude soutěžit? O cykloatlas značených labských cyklotras 24, 2 a 019 z Vrchlabí do Hřenska, s bonusem Kudy k prameni Labe tedy s trasou Vrchlabí Špindlerův Mlýn Labská bouda.

„Základem je 28 map 1:60 000 a 2 detaily: výřezy map okolí pramene Labe a Kuks na sudých stranách. Pod každou mapou je na liché straně ke každé mapě komentář s fotografiemi," přibližuje publikaci Jan Ritter, předseda občanského sdružení Labská stezka, které atlas vydalo. V závěru loňského roku ho vrhlo na trh. První vydání, které má i německou a anglickou mutaci, vyšlo nákladem 2000 výtisků. V důležitém pomocníkovi cykloturistů samozřejmě nechybí ani podrobné zpracování úseku Labské stezky na území Ústeckého kraje.

Linie jsou červené nebo fialové

Do map (ČÚKZ) jsou zakresleny jako hlavní grafický motiv červeně nebo fialově linie polabských cyklotras Klubu českých turistů č. 24 Vrchlabí Mělník, č. 2 Mělník Hřensko a č. 019 Poděbrady Kostelec nad Labem. „Barvami jsou odlišeny části cyklotrasy vedoucí po silnicích se silným, slabším nebo minimálním motorovým provozem. Použita je barva červená ve třech typech čar. Fialovou barvou jsou zakresleny úseky mimo automobilový provoz," vysvětluje pro cyklisty důležité detaily Jan Ritter.

Oddělená, převážně asfaltová cyklostezka s tvrdým povrchem bez aut, je plná fialová. Čárkovaně je naznačen dobře sjízdný povrch šotolinový nebo pískový a tečkované jsou přírodní úseky vhodné zejména pro horská kola.

Barevné linie jsou vedeny tak, aby nezakrývaly informace o druhu komunikace, po níž je cyklotrasa vedena, jako je silnice, cesta nebo pěšina. Používání piktogramů v mapách je minimalizováno, aby nezakrývaly podrobnosti mapových informací.

Šestaosmdesát fotografií z úseků

„Dosavadní značení cyklotrasy končí ve Vrchlabí. Po třech letech pořádání jízd Tour de Labe autoři ve spolupráci s KRNAP našli cestu pro cyklisty k prameni Labe, respektive Labskou boudu," říká předseda občanského sdružení, které pravidelné tour pořádá.

Popisy různých tras k prameni Labe pro pěší, cyklisty i vozíčkáře z Vrchlabí, Míseček nebo ze Špindlerova Mlýna s mapami a ilustračními fotografiemi jsou na úvodních stranách 8 až 13.

Na doprovodné straně ke každé mapě jsou 3 typické fotografie z konkrétně zobrazovaného úseku cyklotrasy s číselným odkazem na polohu záběru v mapě. K uvedeným 86 fotografiím je doprovodný text s popisem daného úseku cyklotrasy.

„Na větší fotografii vlevo dole je na každém z 28 úseků vybrána typická nebo zajímavá turistická atraktivita. Nadstavbou cykloatlasu jsou základní orientační informace pro vozíčkáře a in-line," zdůrazňuje Jan Ritter fakt, že při tvorbě atlasu jeho tvůrci mysleli i na jiné cíle skupiny než jen na cyklisty.

Pro vozíčkáře a vyznavače in-line

V pravém sloupci liché stránky je vždy popis daného úseku pro vozíčkáře a pod ním tip pro ně: možnost ubytování pro vozíčkáře v dané lokalitě, a pokud možnost bezbariérového ubytování nebyla objevena, je jako tip doporučena bezbariérová restaurace nebo turistická atraktivita.

Novinkou jsou informace pro in-line bruslaře. Na konci brožury je na několika stranách popis k jednotlivým mapám s ilustračními fotografiemi a upozorněním na místa vhodná pro in-line v koridoru Labe (Hradec Králové, okruhy Golf Kunětická hora a Račice).

Celá trasa pro bruslaře použitelná není, jedná se pouze o určité oblíbené lokality.

Bruslení lze také kombinovat s dopravou na kole nebo i vlakem. Návaznosti na železniční spoje jsou uvedeny na straně 4.

SOUTĚŽTE S DENÍKEM A VYHRAJTE!

Odpovězte správně na pět otázek a můžete vyhrát jeden z dvaceti atlasů „Labská cyklotrasa v České republice 2011".

Všechny odpovědi pošlete najednou na emailovou adresu atlas@denik.cz, a to až po zveřejnění poslední z otázek ve vydání v pondělí 25. června, nejpozději však do středy 27. června. Jména všech 20 výherců zveřejníme v pátek 29. června.

Zde je první soutěžní otázka, vybírat můžete ze tří možností:

Labská stezka na území České republiky měřená od pramene je dlouhá

A) 370 kilometrů

B) 405 kilometrů

C) 499 kilometrů

Další otázku najdeteve čtvrtečním vydání Deníku (21. června 2012).