„Důležité je, aby byl celý kraj zasíťovaný týmy duševního zdraví včetně zdravotníků a spolupracujícího psychiatra. Za poslední rok se to podařilo,“ říká odborná ředitelka Fokusu Labe Lenka Krbcová Mašínová.

V čem bude Centrum duševního zdraví pro klienty i pro společnost výhodou oproti psychiatrické nemocnici či léčebně?
To, že centrum bude napojeno na akutní oddělení, má v systému psychiatrické péče obrovský smysl. Hospitalizace se minimalizují a zkrátí, předejdeme jim. Budeme s člověkem s duševním onemocněním v intenzivním kontaktu a podpoře. Při zhoršení zdravotního stavu můžeme velmi rychle poskytnout podporu při hospitalizaci, být s pacientem i jeho rodinou v intenzivním kontaktu a spolupracovat například i s policií a záchrannou službou. Minimalizují se tak i situace bezprizorního člověka, kterého policie nachází na ulici.

Je už vznik CDZ v Ústí jistý?
Třetí výzvu na jejich vznik vyhlásí ministerstvo zdravotnictví v prosinci. Na jaře by měli vybírat z projektů z celé republiky. Mělo by vzniknout dalších 9 center v celé ČR a jedno z nich by mělo být právě v Ústí.

Ježíškovými vnoučaty se staly také některé známé osobnosti. Zpěvák a moderátor Leoš Mareš daroval jedné ze seniorek zapojených do projektu v loňském roce invalidní vozík.
Kosmetika i skok padákem. Lidé plní seniorům přání jako Ježíškova vnoučata

Kolik takových zařízení už v republice je?
První centra vznikla v Praze, Brně a Olomouci. Dalších 12 se právě zřizuje. Z evropských projektů by mělo být v zemi nakonec 30 CDZ. V každém kraji jedno až dvě.

Kde dál v našem kraji by mělo výhledově vzniknout CDZ?
V Litoměřicích jsme začali spolupracovat se zdravotními sestrami z psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Tam by výhledově mohlo vzniknout další CDZ v našem kraji. Další by bylo možné v Mostě. Tamní Fokus se propojuje s akutním oddělením psychiatrie mostecké nemocnice. Ale to je otázka dalšího vývoje. Možná budou o centru uvažovat i v psychiatrické léčebně Petrohrad.

Lenka Krbcová Mašínová.Zdroj: archiv L. K. M.Vznik centra bude završením rozšíření činností nízkoprahových zařízení, které jste už provedli…
Důležité je, aby byl celý kraj zasíťovaný týmy duševního zdraví včetně zdravotníků a spolupracujícího psychiatra. Za poslední rok se to podařilo. V každém stotisícovém spádovém území, tedy každém okrese, máme už minimálně čtyřčlenný tým, který dělá terénní práci pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním.

Jaký je reálný termín vzniku CDZ v Ústí?
Duben příštího roku. Sídlo právě hledáme. Mělo by být v centru, měla by tam být bezbariérová místnost a další prostory pro individuální i skupinovou práci a zázemí pro tým, který není malý.

Ilustrační foto botička na autě
Strážníci nevěřili svým očím, šoférka odjela i s botičkou

Kolik lidí ten tým bude čítat?
Když CDZ pracuje v plné kapacitě, má zhruba 20 lidí. Sestává ze sociálních pracovníků, kteří realizují sociální rehabilitaci. Ty už máme. Dále ze zdravotních sester, klinického psychologa a lékaře psychiatra. Dosah centra bude zhruba 100 tisíc obyvatel, tedy bývalý okres.

Odkdy běží reforma? Je něco, co ji může zastavit nebo co ji brzdí?
Postupné dílčí změny se realizují od roku 1989. Velmi intenzivní práce přišla s evropskými projekty během posledních dvou a půl let. Může ji zabrzdit myšlení lidí. Čekají nás velké strukturální změny. Na systému péče o duševní zdraví v ČR je potřeba hodně pracovat: změnit paradigma péče a postoje profesionálů i laické veřejnosti, snížit stigmatizaci lidí s duševním onemocněním, najít smysluplný systém řízení péče, která se pohybuje na sociálně zdravotním pomezí, rozvinout psychiatrickou péči více do civilní podoby… Je pochopitelné, že z toho někteří mají obavy.

Co personální problém, který mají dnes všude možně včetně nemocnic? Neohrozí i vznik CDZ?
Personál je v psychiatrických nemocnicích a léčebnách. Když to přepočítáme na průměr lékařů i zdravotních sester jinde v Evropě, je to v ČR obdobné. Zdá se, že máme pro rozvoj komunitní péče zdravotní personál jinde, než bychom potřebovali. Bude tedy důležité spolupracovat, a reforma se povede.

Jak se k vizi zasíťování republiky CDZ staví vedení psychiatrických nemocnic a léčeben?
Když končí jedna éra, moudrý manažer je nastaven tak, že hledá příležitosti v té nové. Je to o lidském nastavení: můžete vidět hrozbu, nebo příležitost.

Kaskáda Teplice, vizuál možného vzhledu budoucího koupaliště v Teplicích.
Novou Ves čeká proměna. Bude tu koupaliště, parčík či vyhlídková restaurace

Co bude s objekty po velkých psychiatrických nemocnicích a léčebnách?
V zahraničí, kde podobná reforma už proběhla, našly využití jako hotely, univerzitní kampusy, jako veřejné budovy. Některé na své využití teprve čekají.

Důležitým článkem reformy jsou pojišťovny, které musí přesměrovat toky peněz ze zdravotního pojištění…
Pojišťovny garantují, že až doběhne 18měsíční evropská podpora pilotních projektů, zdravotní část činnosti CDZ budou hradit dál samy. Podobně se teď vyjednává i pokrytí sociální části center.

Po skončení pilotů se budou CDZ platit částečně z pojištění, ale i ze státního rozpočtu. Bude peníze přerozdělovat kraj, jak je dnes obvyklé v sociálních službách?
Ano. CDZ se stanou součástí sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích a jejich financování bude zabezpečeno obdobně jako u ostatních sociálních služeb v síti krajů. Téma reformy je ale na ministerstvu zdravotnictví i všech krajích jedno z klíčových. Ústecký kraj má zpracovanou strategii na následující tři roky.

Jak se zdravotníci a lékaři staví k povolávání do služeb CDZ?
Je to novinka a ne každý je ochotný riskovat, když není trvale zakotvena v systému. Až bude 100 CDZ po celé republice, což je plán ministerstva zdravotnictví, budou se mnohem snadněji hledat lékaři, jelikož centra budou pevnou součástí systému péče o duševní zdraví.

Představení kalendářů v Domově důchodců Bystřany, vernisáž výstavy.
Senioři v Bystřanech nafotili charitativní kalendář

Kolika lidí se duševní onemocnění týká?
Je to kolem 2,5 procenta v populaci. Jedno CDZ by mělo mít v budoucnosti v podpoře zhruba 250 pacientů / klientů. V současnosti ústecký Fokus spolupracuje zhruba s 240 lidmi s vážným duševním onemocněním.

Jaké máte poslední novinky ve Fokusu? Lidé vás znají nejvíc v souvislosti s dobrým rychlým občerstvením…
Poslední novinkou je sociálně – terapeutická dílna v Chaloupce na Masarykově ulici v Ústí. Spustili jsme ji na začátku roku. Lidé s duševním onemocnění, kteří zde nacházejí uplatnění, se z onemocnění zotavují. Když projdeme těžkým životním obdobím, smysluplná činnost je pro každého z nás nadějí pro nový začátek.

Které úkoly na vás v nejbližší době čekají?
V březnu příštího roku budeme otevírat chráněné bydlení pro lidi se zkušeností s vážným duševním onemocněním v Chomutově. Největší výzvou je pro nás ale nyní spuštění Centra duševního zdraví v Ústí. Aby si tým sedl lidsky i odborně, abychom dobře nastavili principy práce, abychom do procesu zapojili i rodiny pacientů.

Zahrady zámku Pillnitz lákají na překrásnou vánoční trasu nazdobenou desetitisíci světly.
Pohádková krajina v zahradách zámku Pillnitz bere dech. Udělejte si výlet