Sankci v příkazním řízení vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, řekl jeho předseda Petr Rafaj. Příspěvková organizace města v prvním pololetí nakupovala představení od spolku Činoherák Ústí.

Nevedli dokumentaci

K zakázce za pět milionů korun ale podle antimonopolního úřadu nevedla dokumentaci. Ředitelem byl v té době bývalý radní Jaroslav Achab Haidler (PRO!Ústí). Naznačil, že pokutu zaplatí ze svého.

Antimonopolní úřad prověřoval zakázku na nákup představení spolku dva měsíce. Rada města poslala letos do příspěvkové organizace pět milionů korun. Za ty podle smlouvy nakupovala do konce června od Činoheráku hotová představení. Každé z nich stálo přibližně 70 000 korun. Antimonopolní úřad příspěvkové organizaci vytkl, že k zakázce neměla žádnou dokumentaci, ale právě jen smlouvu.

„Úřad zahájil řízení, přičemž v příkazním řízení bylo konstatováno spáchání správního deliktu zadavatele pro nepořízení a neuchování dokumentace o veřejné zakázce, za což byla zadavateli uložena sankce ve výši 20 000 korun," řekl Rafaj.

Přiznání je polehčující okolnost

Pokutu má příspěvková organizace zaplatit do měsíce od nabytí právní moci. Podle odůvodnění zohlednil úřad to, že jde o příspěvkovou organizaci a také to, že se k deliktu přiznala.

„Tím, že zadavatel neuchoval dokumentaci o veřejné zakázce, způsobil situaci, kdy nelze proces zadání předmětné veřejné zakázky náležitě přezkoumat. Není možné ověřit, zda zadávací řízení bylo realizováno v souladu se zákonem," píše v rozhodnutí antimonopolní úřad. Další správní řízení s příspěvkovou organizací už úřad nevede.

Město, které je zřizovatelem Činoherního studia, nechává řešení na novém vedení příspěvkové organizace. Její ředitel Jiří Trnka se proti příkazu odvolávat nebude. „Rozhodnutí o osobní zodpovědnosti a případné úhradě vyměřené pokuty je na bývalém řediteli Jaroslavu Haidlerovi," dodala mluvčí radnice Romana Macová.

Přiznal chybu

Haidler řekl, že chybu udělal. „Jestliže jsem si špatně vyložil znění zákona o veřejných zakázkách a jestliže jsem uzavřel smlouvu – pravda přesně podle již jiné existující – aniž bych to konzultoval se zkušenějšími, porušil jsem tak především svoje vnitřní pravidlo o synergii," řekl Haidler.

Pokutu zaplatí ze svého. „Škodu vyměřenou ÚOHS jsem skutečně způsobil. Kdo jiný než já by ji měl uhradit," doplnil Haidler.