Celkem se tak mezi ně rozdělí 619 160 Kč. Mezi jedenácti projekty jsou také tři severočeské.

Tři severočeské projekty

V Ústeckém kraji získalo Statutátní město Děčín 50 tisíc korun na projekt „Děčín Labská stezka vybavenost/ propagace". Poblíž informačního centra v Děčíně se díky němu objeví mapa s popisem Labské cyklostezky a odpočinkové místo s lavičkami a stojany na kola. Část peněz z grantu je určena na propagační akci v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu a základními školami v Děčíně, s předáním drobných reklamních předmětů s logem Labské stezky účastníkům cyklojízdy.

V Libereckém kraji se dostalo podpory hned dvěma projektům. Nejvyšší dotaci ze všech 11 projektů v celé republice 80 tisíc korun dostala Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor Bílý Kostel nad Nisou. Autoři projektu zaujali snahou o umožnění moderního přístupu informací cyklistům. „Hlavním zdrojem informací pro návštěvníka cyklostezek, cyklotras, oblastí turisticky zajímavých a podobně jsou v současné době hlavně tištěné materiály od jednolistových map dané oblasti až po mnohastránkové informační publikace.

Informace, na internetových portálech, jsou zpravidla jenom elektronickou podobou tištěných materiálů ke kterým není vždy volný přístup. Nová generace mobilních chytrých telefonů využívá zcela novou možnost získávání takových informací pomocí mobilních aplikací , které si může každý libovolně stáhnout do svého telefonu a využívat je při orientaci a vyhledávání zajímavých míst bez závislosti na návštěvě infocentra nebo připojení k internetu," argumentovali v žádosti o grant.

Třetím podpořeným projektem ze severu Čech je „Do práce na kole 2013 Liberec", s nímž přišli Cyklisté Liberecka.

„Kampaň Do práce na kole je inspirovaná úspěchem obdobných kampaní realizovaných v Dánsku, Německu či Rakousku. V roce 2012 také poprvé proběhla v Liberci. Jejím cílem je motivování zaměstnanců v Liberci k používání ekologicky šetrného dopravního prostředku jízdního kola k přepravě do zaměstnání. Kampaň je zaměřena na zaměstnance, které motivuje k pravidelnosti dojížďky, i zaměstnavatele, jimž hodnotí zázemí pro příjezd na kole," stálo v anotaci.

Více než dvě stovky a 16 milionů korun

„Prostřednictvím grantů podporujeme aktivity na stezkách Greenways a iniciujeme jejich rozvoj. Za posledních dvanáct let jsme takto podpořili přes dvě stovky projektů v celkové hodnotě 16 milionů korun," říká ředitel NP Miroslav Kundrata.

Do grantového řízení bylo přihlášeno 35 projektů v celkové hodnotě 2 324460 Kč. „Z přihlášených projektů můžeme každoročně podpořit přibližně třetinu z nich a ani letošní rok nebyl výjimkou. Částku 80 000 Kč, která je maximální možnou pro jeden projekt, jsme letos udělili hned dvakrát," říká koordinátor českých Greenways Juraj Flamik z NP. První z projektů dovybaví trasu Praha-Dráždany v pražské Troji o 10 laviček a 5 informačních tabulí. Druhým z projektů je již vzpomínaná Cyklostezka Svaté Zdislavy. „Díky podpoře budou mít návštěvníci stezky možnost využít nové internetové turistické aplikace, která je trasou stezky provede. Podobným směrem se ubírá i naše vlastní činnost například na Moravských vinařských stezkách nebo Greenway Praha-Vídeň," upozornil koordinátor Moravských vinařských stezek Luboš Kala.

Novinkou letošního ročníku je nový typ projektů nazvaný „Spaluj kalorie, ne uhlík". „Inspirovali jsme se v zámoří, kde podobné programy fungují dlouhodobě. Jedná se o projekty, které jsou spíše propagačního rázu, tedy kampaně, cyklojízdy nebo různé performance," doplňuje Flamik. Mezi podpořenými projekty je tak například uvedená kampaň Do práce na kole v Liberci, v hlavním městě Velká studentská cyklojízda a Pražské cyklozvonění, na jižní Moravě například Otevírání Lichtenštejnských stezek.

„NČS spolupracuje s Nadací Partnerství od roku 2004. Věříme, že pro budoucí rozvoj lidské společnosti je nejdůležitější nalezení souladu mezi ekonomickým pokrokem a zachováním životního prostředí. Také jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti a prostředí, a proto budujeme dlouhodobá partnerství s organizacemi, které přispívají k udržitelnému rozvoji. Myšlenka a realizace Greenways nabízí rozhodně jednu ze správných cest v tomto úsilí. Proto si naší spolupráce s Nadaci Partnerství velmi vážíme a máme radost z každé nové aktivity, která v rámci Greenways přispívá ke zkvalitnění prostředí," doplnila Dagmar Sladká z NČS.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.www.nadacepartnerstvi.cz

Účelem Nadace České spořitelny je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Do charitativních aktivit zapojuje Česká spořitelna i svoje klienty. Již od roku 2005 mohou body získané ve věrnostním Bonus Programu věnovat charitativní účely. Se svým nadačním jměním téměř půl miliardy korun dnes patří Nadace České spořitelny mezi největší firemní nadace v České republice.

www.nadacecs.cz

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Greenways vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Program Greenways Nadace Partnerství je koordinátorem například Greenways Praha-Vídeň, Greenways Krakow-Morava-Vídeň či Moravských vinařských stezek. Generálním partnerem programu Greenways je Nadace České spořitelny.

www.greenways.cz