Na stavbě dálnice D8 přes České středohoří se opět posunula zemina. V úterý to oznámil ministr dopravy Dan Ťok.

BEZPEČNOST JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ TERMÍN

K dalšímu posunu podloží došlo v úseku nedaleko Prackovic nad Labem, který sousedí s úsekem, na němž se už v minulosti sesul svah.

Pokud budou problémy ohrožovat dopravu, bude posunut termín otevření dálnice, který je aktuálně stanoven na 17. prosince.

„Nepustíme tam nikoho, pokud by ta dálnice nebyla stoprocentně spolehlivá," uvedl Ťok. Bezpečnost provozu je podle ministra důležitější než slibovaný termín, přesto ale úřad zatím s otevřením dálnice v prosinci počítá.

S Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) nyní pracuje na vyřešení problému. Aktuálně se v místě pohybu budují hloubkové vrty pro vytvoření štěrkové stěny, která mají mimo jiné za úkol odvodňovat podloží, protože voda přispívá k lubrikování smykové plochy.

KDY VLASTNĚ DOŠLO K PROBLÉMŮM?

Oficiálně mělo k významnějším posunům dojít posledních dnech. Podle nepodložených informací Deníku došlo k posunům podloží již několik týdnů zpátky, kdy byli ze stavby okamžitě v blíže nespecifikovaném místě okamžitě odvoláni dělníci, když došlo k prudkému pohybu zeminy.

Sledovaný je celý svah vpravo od původního sesuvu až k začátku mostu, kde dramatičtější situace je u paty dálničního náspu.

„Potenciálně sesunovou masu intenzivně sledujeme, ta se chová relativně klidně. Aktuálně se jedná o pohyby v řádu milimetrů, které nejsou nijak revoluční, ale území je geologicky aktivní, tak už od začátku počítáme s tím, že se nějaká taková událost může vyskytnout. V tuto chvíli se vyskytla, informujeme o ní a přijali jsme technická opatření, která situaci mají eliminovat a další opatření společně se zhotovitelem stavby připravujeme," řekl Jan Rýdl, mluvčí ŘSD.

STÍNOVÉ ŘSD MÁ O VINÍKU JASNO

Podle Miroslavy Pošvářové, ředitelky tzv. Stínového ŘSD, není nový sesuv nic překvapivého. "Dlouhodobě se upozorňuje na rizikové území v délce tři kilometry, které končí opěrou mostu estakády. Opěra estakády je v pohybu od doby, kdy byla stavebně založena a měří se. Podle projektanta je viníkem situace ŘSD," uvedla šéfka neziskové organizace, kterou založil podnikatel Radim Jančura. Celé stanovisko naleznete v infoboxu pod článkem

Podle Rýdla není ale situace na pilířích mostu tak dramatická. „Každá stavba je od začátku v nějakém pohybu. Cokoliv postavíme, tak se hýbe a měříme to. Stejně jako pilíře, které jsou v pořádku, to bychom tady nestáli," řekl Jan Rýdl na setkání novinářů na místě.

Podle ředitele ŘSD Jana Kroupy se případný sesuv týká masy zeminy o hmotnosti 10 tisíc tun, sledované území je ale ještě větší. Práce na zajištění stavby proti sesuvu vyjdou na zhruba 300 milionů korun.

DLOUHODOBÉ PROBLÉMY SE STABILITOU

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se s nestabilitou podloží potýká dlouhodobě. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek dálnice asi v délce 200 metrů a značně poškodil i nedalekou železniční trať.

Podle ministerstva dopravy může za sesuv nedaleký kamenolom. Správce silnic a železnic už jeho majitele, společnost Kámen Zbraslav, zažaloval o uhrazení zhruba miliardové škody. Společnost svoji vinu odmítla.

Dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem a dále k hranicím s Německem se buduje již přes čtvrt století. První úsek byl otevřen 6. listopadu 1990. Na problémy se stabilitou okolních svahů ještě před zahájením stavebních prací upozorňovali ekologičtí aktivisté.

ŽIVOTNÍ DŮLEŽITOST PRO KRAJ

Na otevření dálnice čekají obyvatelé Ústeckého kraje i podnikatelé.

"Dálnice D8 je pro nás životně důležitá. Pro nás je hlavní, aby byla nejen dokončena, ale hlavně zprovozněna," řekl současný hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

"Pokud se to podaří v prosinci, bude to nejkrásnější dárek k Vánocům pro obyvatele Lovosic, ústeckého Vaňova, Velemína a dalších obcí, přes které se denně valí desetitisíce kamionů," zdůraznil Bubeníček.

Podle policie kvůli nedokončené dálnici ročně zemře deset lidí na objezdových trasách podél D8 na Litoměřicku, Teplicku a Ústecku.

OTEVŘENÍM D8 BEZ MIMOŘÁDNÉHO ZAJIŠTĚNÍ VEZME MINISTERSTVO A ŘSD NA SEBE ZODPOVĚDNOST ZA MOŽNÉ FATÁLNÍ DŮSLEDKY RIZIK DALŠÍCH SESUVŮAktuální problém není žádným překvapením - pouze je výsledkem eskalace rizik, která jsou dlouhodobě známá, potvrzená odbornými studiemi, a která ministerstvo dopravy a ŘSD odmítají oficiálně přiznat jako reálně hrozící nebezpečí - a z toho vyvodit další postup pro zajištění bezpečného provozu nové stavěné komunikace.
Jedná se o proces, který je "živý" a může vést k fatálním problémům v budoucnosti.
Dlouhodobě se upozorňuje na rizikové území v délce 3 km, které končí opěrou mostu estakády. Opěra estakády je "v pohybu" od doby, kdy byla stavebně založena a měří se. Založení mostu nevyhovuje riziku sesuvu, protože piloty jsou krátké. Již v roce 2012 jsme obdrželi vyjádření od projektanta, že viníkem je ŘSD, protože dodalo nevyhovující průzkum lokality.
Sesuv je v aktivním stavu a hrozí potenciálně sesutím nově postavené dálnice k Labi. Řešení založení mostu opěry je pouze v mimořádném zajištění rizik - tedy piloty dlouhé cca 30 m nebo radikální síť odvodňovacích vrtů.
MD a ŘSD významně riskují a berou veškerou zodpovědnost za nebezpečí pro dopravu v případě, kdy dopustí otevření dálnice bez mimořádného zajištění uvedených rizik. Sanace sesuvu (malého rozsahu) s iniciací lomem je dnes sice provedena, ale celý sesuv zajištěn není. Ten hrozí zejména při podmáčení déle trvajícími meteorologickými srážkami, což se potvrdilo nyní. Z našeho vyjádření vyplývá, že viníkem malého sesuvu nebyl lom, ale ŘSD, lom byl pouze iniciací.
Miloslava Pošvářová, manažerka Stínového ŘSD.